Skip to main content
European School Education Platform
News item

Lærerne som innovasjonspådrivere

Mens skolelederne er avgjørende for å fremme innovasjon, er lærerne drivkraften bak endringer i klasserommet.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Innovasjon kan ha forskjellig betydning for ulike mennesker. De fleste forbinder innovasjon med nyheter, med å gjøre ting på en ny måte. Og for at ting skal endres, trenger man et åpent sinn. I opplæringen brukes innovasjon ofte for å vise til teknologi eller læringsmiljøer. Mer enn noe annet bør imidlertid innovasjon i opplæringen bety fleksibilitet: vilje til å prøve ut nye metoder og undervisningsstrategier, for å gi alle elever mer inkluderende og engasjerende læringsopplevelser.

 

Overvinne hindringer for innovasjon

 

Innovasjonsstrategier på skole- og klasseromsnivå var et tema i OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) i 2018. Mens de fleste lærere i OECD var enige om at de er åpne for endringer, ser åpenheten for innovasjon ut til å være lavere i mange europeiske land enn i andre deler av verden. Basert på dette kan det å gi lærerne autonomi bidra til å fremme kreativitet og innovasjon i klasserommet. Det er imidlertid viktig at lærerne får den nødvendige opplæringen fra begynnelsen, for å unngå at de tar dårlige beslutninger.

 

Hvordan bli en innovativ lærer

 

Nøkkelen er kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling. Lærerne kan oppfordres til å delta på undervisnings- eller opplæringsprogrammer i utlandet gjennom Erasmus+-programmet, eller være med på kurs på nettet. På disse kursene kan lærerne dele kunnskap, lære nye ferdigheter, plukke opp god praksis og få et bredere perspektiv på opplæring.

 

Aksjonsforskning er en metode som krever at lærerne blir kritiske og reflekterende tenkere som jobber for å gi elevene en bedre læringsopplevelse. Den kan brukes til å løse daglige utfordringer i klasserommet, for eksempel hvordan elevene skal sitte, for å gi rom for mer samarbeidslæring.

 

Lærernettverk, både små og store, kan være verdifulle kilder til inspirasjon. På skole- eller lokalnivå kan lærerne organisere studiegrupperkollegaobservasjon og felles refleksjon. Større nettverk som eTwinning eller Global Teaching InSights tilbyr store mengder ressurser og muligheter for faglig vekst og nettverksarbeid.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers