Skip to main content
European School Education Platform
News item

Pedagógusok az innováció élén

Míg az iskolai vezetők az innováció támogatásában töltenek be kulcsfontosságú szerepet, a tantermi változások megvalósításának mozgatórugói a pedagógusok.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Az innováció fogalmát különböző emberek eltérő módokon értelmezhetik. Az innováció kapcsán a többség főként az újdonságokra, a megszokott eljárásmódok megváltoztatására asszociál, amihez nyitott gondolkodásra van szükség. Másrészt az oktatásban az innováció fogalmát gyakran a technológiákkal és a tanulási környezetekkel összefüggésben emlegetik. Ugyanakkor az oktatás kontextusában az innováció kapcsán legfőképpen a rugalmasságra kell gondolnunk: az új módszerek és oktatási stratégiák kipróbálására való hajlandóságra, aminek az a célja, hogy befogadóbb és vonzóbb tanulási élményeket teremtsünk a diákok számára.

 

Az innováció akadályainak leküzdése

 

Az OECD 2018-as nemzetközi tanítási-tanulási felmérésének (TALIS) részeként az iskolai és tantermi szintű innovációs stratégiákat is vizsgálták. Noha a felmérésben részt vevő országok összességében a pedagógusok többsége nyitottságot jelzett a változások iránt, az eredményekből kiderült az is, hogy ez a nyitottság több európai országban alacsonyabb szintű, mint a világ más térségeinek országaiban. Az adatok arra mutattak, hogy a pedagógusok számára biztosított nagyobb autonómia előmozdítja a kreatívabb és innovatívabb tantermi gyakorlatot. Emellett ebből a szempontból az is fontos, hogy a pedagógusok már a kezdetektől megfelelő képzésben részesüljenek a megfelelő döntésképesség kialakítása érdekében.

 

Kiből válhat innovatív pedagógus?

 

A folyamatos szakmai fejlődés kulcsfontosságú. A pedagógusokat érdemes ösztönözni az Erasmus+ program keretében elérhető külföldi oktatási és képzési programokban vagy online kurzusokon való részvételre. Ezek a képzések lehetővé teszik ugyanis számukra, hogy megosszák egymással tudásukat, új készségeket sajátítsanak el, bevált gyakorlatokat ismerjenek meg és tágabb perspektívából szemléljék az oktatást.

 

Az akciókutatások végrehajtása elősegíti, hogy a pedagógusok kritikus és reflektív gondolkodókká váljanak, akik elkötelezettek diákjaik tanulási élményeinek javítása mellett. Az akciókutatás emellett a mindennapi tantermi problémák kezelését is segíti (pl. az ültetési rend megváltoztatása az együttműködésen alapuló tanulás elősegítése érdekében.)

 

A kisebb-nagyobb pedagógushálózatok is értékes inspirációs források lehetnek. A pedagógusoknak érdemes iskolai vagy helyi szintű tanulócsoportokat alakítani, kollégáik munkáját megfigyelni és közös reflexiót folytatni. Az olyan nagyobb hálózatok, mint az eTwinning vagy a Global Teaching InSights a szakmai fejlődést és a hálózatépítést segítő rengeteg forráshoz és lehetőséghez biztosítanak hozzáférést.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers