Skip to main content
European School Education Platform
News item

Nauczyciele siłą napędową innowacji

Podczas gdy kadry kierownicze szkół odgrywają kluczową rolę we wspieraniu innowacji, nauczyciele są siłą napędową zmian w zachodzących w klasach.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Dla każdego z nas innowacja może oznaczać coś innego. Większość ludzi kojarzy innowację z nowością, ze zmianą sposobu robienia czegoś. Aby wprowadzanie zmian było możliwe, niezbędna jest otwartość umysłu. W kontekście edukacji, innowacja jest zazwyczaj związana z technologią lub środowiskami nauczania. Jednak przede wszystkim innowacja w edukacji powinna oznaczać elastyczność: chęć wypróbowania nowych podejść i strategii nauczania w celu zapewnienia wszystkim uczniom bardziej inkluzywnych i ciekawych doświadczeń edukacyjnych.

 

Pokonywanie przeszkód we wdrażaniu innowacji

 

Strategie innowacyjne na poziomie szkoły i klasy były tematem przewodnim międzynarodowego badania nauczania i uczenia się [Teaching and Learning International Survey TALIS], przeprowadzonego przez OECD. Podczas gdy większość nauczycieli z krajów OECD przyznała, że jest otwarta na zmiany, otwartość w zakresie wdrażania innowacji zdaje się być mniejsza w wielu krajach europejskich niż w innych częściach świata. W tym sensie, zapewnianie nauczycielom autonomii może wspierać promocję kreatywności i innowacji w klasie. Ważne jest jednak, aby nauczyciele od początku przeszli niezbędne szkolenia w celu zminimalizowania ryzyka podejmowania niewłaściwych decyzji.

 

Jak zostać innowacyjnym nauczycielem?

 

Kluczowym elementem jest ciągły rozwój zawodowy. Nauczyciele mogą być zachęcani do brania udziału w zagranicznych kursach i szkoleniach nauczycielskich, odbywających się w ramach programu Erasmus+, lub do zapisywania się na kursy internetowe. Te szkolenia umożliwiają nauczycielom wymianę wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, nabywanie dobrych praktyk i szerszej perspektywy edukacji.

 

Badania w działaniu to podejście wymagające od nauczycieli krytycznego i refleksyjnego myślenia, poświęconego ulepszaniu doświadczeń edukacyjnych uczniów. To podejście może być stosowane każdego dnia w klasie, na przykład przy planowaniu miejsc siedzących w sposób bardziej promujący naukę przez współpracę.

 

Małe i duże sieci nauczycieli mogą być cennym źródłem inspiracji. Na poziomie szkolnym lub lokalnym, nauczyciele mogą organizować grupy wspólnej naukiobserwacje koleżeńskie i sesje wspólnych refleksji. Większe sieci, takie jak eTwinning lub Global Teaching InSights, oferują liczne materiały i możliwości rozwoju zawodowego i nawiązywania kontaktów zawodowych.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers