Skip to main content
European School Education Platform
News item

Lærere som drivkraft for innovation

Mens skoleledere er vigtige vedrørende fremme af innovation, så er lærere den drivende kraft bag de forandringer der skal ske i klassen.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Innovation kan have forskellig betydning for forskellige personer. De fleste mennesker forbinder innovation med nyskabelse, med en forandring i den måde noget foregår på. Og for at der kan ske forandringer, skal man forholde sig fordomsfrit til sin verden. Indenfor uddannelse bruges innovation ofte med reference til teknologi eller undervisningsmiljø. Imidlertid bør innovation i relation til uddannelse frem for alt betyde fleksibilitet: tilbøjelighed til at afprøve nye tilgange og undervisningsstrategier, med det formål at skabe mere inkluderende og engagerende læringsoplevelser for alle elever.

 

Overvindelse af forhindringer i innovationsprocesser

 

Innovationsstrategier på skole- og klasseniveau var et tema i 2018 OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS). Mens de fleste lærere på tværs af OECD tilkendegav, at de er åbne overfor forandring, så synes åbenheden overfor innovation at være mindre i mange europæiske lande end i andre dele af verden. I den forstand kan tilbud og større lærerautonomi fremme kreativitet og innovation i klassen. Det er imidlertid vigtigt at lærerne modtager den nødvendige uddannelse fra begyndelsen, for at undgå at der tages dårlige beslutninger.

 

Hvordan bliver man innovativ som lærer

 

Løbende professionel udvikling er nøglen hertil. Lærere bør tilskyndes til at deltage i undervisnings- eller træningsprogrammer i udlandet gennem Erasmus+ programmet,  eller deltage i online-kurser. Disse træningskurser giver lærere mulighed for at udveksle viden, lære nye færdigheder, indsamle gode praksiseksempler og tilegne sig et bredere perspektiv på uddannelse.

 

Aktionsforskning er en tilgang der forudsætter, at lærere er kritiske og refleksive i deres tænkning  og som er motiverede for at forbedre elevernes læringsoplevelser. Den kan bruges til at løse hverdagsudfordringer i klassen, som for eksempel at ændre opstillingen i klassen så der bliver bedre mulighed for at benytte forskellige samarbejdsformer.

 

Lærernetværk, både store og små, kan være værdifulde kilder til inspiration. På skolen eller på lokalt niveau kan lærere planlægge læsegrupper, peer-observationer og fælles efterbearbejdning. Større netværk som eTwinning eller Global Teaching InSights tilbyder utallige ressourcer og muligheder for professionel vækst og networking.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers