Skip to main content
European School Education Platform

Støttepartnere

European School Education Platforms støttepartnere er initiativer, organer og ikke-statlige institusjoner der prinsipper, verdier og målsettinger er i tråd med plattformens.
puzzle pieces

Målet med samarbeidet er å dele ekspertise og gi brukerne faglig støtte innen en rekke temaer gjennom ulike kanaler som publikasjoner, ressurser, etter- og videreutdanningsarrangementer osv.


Hvordan blir du en støttepartner?


Interesserte organisasjoner bør lese nøye gjennom og godta Dokumentet for støttepartnere, som forklarer grunnlaget for samarbeidet, minstekravene og de foreslåtte aktivitetene. Deretter kan organisasjonens representanter søke via det nettbaserte søknadsskjemaet. Plattformens styringskomité vil deretter ta den endelige beslutningen på hvorvidt den søkende organisasjonen skal godkjennes som støttepartner. Partnernes status fornyes og evalueres hvert år.

 

Liste over støttepartnere