Skip to main content
European School Education Platform
News item

L-għalliema bħala muturi tal-innovazzjoni

Filwaqt li l-mexxejja tal-iskejjel huma kruċjali fit-trawwim tal-innovazzjoni, l-għalliema huma l-forza li tmexxi l-bidla fil-klassi.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

L-innovazzjoni tista’ tfisser affarijiet differenti għal nies differenti. Il-biċċa l-kbira tan-nies jassoċjaw l-innovazzjoni man-novità, b’bidla fil-mod kif isiru l-affarijiet. U sabiex l-affarijiet jinbidlu, wieħed jeħtieġ li jżomm moħħ miftuħ. Fl-edukazzjoni, l-innovazzjoni spiss tintuża biex tirreferi għal ambjenti ta’ teknoloġija jew tagħlim. Madankollu, fuq kollox, l-innovazzjoni fl-edukazzjoni għandha tfisser flessibbiltà: ir-rieda li jiġu ppruvati approċċi u strateġiji ta’ tagħlim ġodda, bil-għan li jiġu pprovduti esperjenzi ta’ tagħlim aktar inklużivi u impenjattivi għall-istudenti kollha.

 

Negħlbu l-ostakli fl-innovazzjoni

 

L-istrateġiji ta’ innovazzjoni fil-livell tal-iskola u tal-klassi kienu tema fl-Istħarriġ Internazzjonali dwar it-Tagħlim u l-apprdendiment tal-OECD (TALIS) tal-2018. Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-għalliema fl-OECD qablu li huma miftuħa għall-bidla, il-ftuħ għall-innovazzjoni jidher li huwa aktar baxx f’ħafna pajjiżi Ewropej milli f’partijiet oħra tad-dinja. F’dan is-sens, l-offerta tal-awtonomija lill-għalliema tista’ tgħin fil-promozzjoni tal-kreattività u l-innovazzjoni fil-klassi. Madankollu, huwa importanti li l-għalliema jirċievu t-taħriġ meħtieġ mill-bidu, sabiex jiġi evitat it-teħid ta’ deċiżjonijiet ħżiena.

 

Kif issir għalliem innovattiv

 

L-iżvilupp professjonali kontinwu huwa kruċjali. L-għalliema jistgħu jiġu mħeġġa jieħdu sehem fi programmi ta’ tagħlim jew taħriġ barra mill-pajjiż permezz tal-programm Erasmus+, jew jissieħbu f’korsijiet online. Dawn il-korsijiet ta’ taħriġ jippermettu lill-għalliema jiskambjaw l-għarfien, jitgħallmu ħiliet ġodda, jakkwistaw prattiki tajbin u jiksbu perspettiva usa’ dwar l-edukazzjoni.

 

Riċerka ta’ azzjoni hija approċċ li jeħtieġ li l-għalliema jsiru ħassieba kritiċi u riflessivi ddedikati għat-titjib tal-esperjenza tat-tagħlim tal-istudenti. Tista’ tintuża biex issolvi kwistjonijiet ta’ kuljum fil-klassi bħal bidla fl-arranġament tas-siġġijiet biex tippermetti aktar tagħlim kollaborattiv.

 

Networks tal-għalliema, kemm kbar kif ukoll żgħar, jistgħu jkunu sorsi siewja ta’ ispirazzjoni. Fil-livell tal-iskola jew lokali, l-għalliema jistgħu jorganizzaw gruppi ta’ studjuosservazzjoni mill-pari riflessjoni konġunta. Networks akbar bħall-eTwinning jew Global Teaching InSights joffru bosta riżorsi u opportunitajiet għat-tkabbir professjonali u n-networking.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers