Skip to main content
European School Education Platform

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

For å sikre best mulig opplevelse for alle registrerte brukere og besøkende har vi etablert grunnleggende veiledninger for deltakelse og oppføring av innhold. Her finner du vilkårene og betingelsene for European School Education-plattformen (som heretter blir kalt «plattformen») og atferdsreglene for eTwinning. Ved registrering godtar du å følge disse reglene og veiledningene.

Vilkår og betingelser for oppslag på plattformen


Registrerte brukere kan opprette og publisere oppslag på visse deler av plattformen. Informasjonen som oppgis her, forklarer hva som forventes fra disse oppslagene og alt annet brukergenerert innhold (for eksempel kommentarer om artikler). «Oppslag» henviser til kursannonseringer på nettstedet som er publisert på Profesjonell utvikling-området, og alle oppslag som er publisert på Nettverk-området.

 

Disse vilkårene og betingelsene er i tillegg til plattformens generelle ansvarsfraskrivelse.

 

Ansvarsfraskrivelse: informasjon til alle brukere

 

Som en bruker av plattformen må du lese denne informasjonen nøye:

 

• Oppslag kommer fra uavhengige organisasjoner. Europakommisjonen påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med deres innhold, levering eller ledelse.
• Ingen oppslag er forhåndsgodkjent av Europakommisjonen, nasjonale støtteorganisasjoner (NSO-er), nasjonale Erasmus+-organer (NA-er) eller plattformadministratorene.
• Valg av et oppslag (f.eks. et kurs på nettstedet) fra databasen garanterer ikke at skolene/organisasjonene blir tildelt et Erasmus+-tilskudd.
• Det er ikke nødvendig at et oppslag er inkludert på plattformen for å bli inkludert i Erasmus+-programmet.

 

 

Alt brukergenerert innhold, noe som også omfatter eTwinning-innhold, på European School Education Platform leveres som det er. Europakommisjonen støtter ingen synspunkter, meninger eller råd som blir uttrykt av dem som besøker denne nettsiden. Selv om bruken av nettsiden krever at alle brukere godtar disse brukervilkårene, kan det fremdeles forekomme upassende brukergenerert innhold. Vi forbeholder oss retten til å redigere, flytte eller slette innhold som bryter med brukervilkårene eller fellesskapets retningslinjer, uten varsel.

 

Grunnleggende vilkår og betingelser

 

• Bruk av plattformen er gratis for både personer som legger ut oppslag, og personer som søker etter oppslag som matcher kriteriene sine.
• Alle kan opprette og publisere oppslag. Det eneste tekniske kravet for å opprette oppslag er å registrere seg for å opprette en enkelt konto og knytte denne kontoen til en organisasjon.
• Plattformen påtar seg ikke noe ansvar for vurderinger eller kommentarer som sendes inn om innholdet.
• Europakommisjonen forbeholder seg retten til å modifisere plattformen, og dermed kurskatalogen eller Nettverk-området, eller modifisere disse vilkårene når som helst og uten forhåndsvarsel.

 

Spesifikke vilkår og betingelser

 

Kurskatalog

Kurskatalogen i Profesjonell utvikling-området av plattformen er for publisering av kurs som er kvalifiserte, på nettstedet som en aktivitet for personellmobilitet som støttes med Erasmus+-finansiering (Nøkkelhandling 1: Opplæringsmobilitet for enkeltpersoner). Hvis du er en kursleverandør, må du lese kvalitetsstandardene for kurs under Nøkkelhandling 1.

 

Vær oppmerksom på at foreløpig kan bare plattformadministratorene, støttepartnerne og NSO-ene publisere nettkurs i kurskatalogen.

 

Partnerfunn (Erasmus+-oppslag)

Delen med partnerfunn i Nettverk-området er for oppslag om aktiviteter som er kvalifisert for Erasmus+-finansiering innen skoleundervisning og yrkesutdanning og -opplæring. Disse kan inkludere:

 

 • Nøkkelhanding 1 – Opplæringsmobilitet for enkeltpersoner)
  • For personellmobilitet: forespørsler/tilbud for skyggearbeid og undervisningsoppgaver
  • For elevmobilitet: søk etter partnerskole/-organisasjon
 • Nøkkelhandling 2 – Partnerskap for samarbeid:
  • Annonseringer om prosjektideer og partnersøk for partnerskap for samarbeid og partnerskap i liten skala
 • Jean Monnet

 

Oppslagene kan være angående planlagte aktiviteter eller aktiviteter som allerede har bekreftet finansiering.

Finn ut mer om programfrister, -betingelser og -prosedyrer på Erasmus+-nettstedet.

 


Retningslinjer om akseptabel bruk

 

Hvis du publiserer et oppslag, må du lese dette nøye:

 • Personene som legger ut oppslag, er ansvarlige for å gi nøyaktig og relevant informasjon i oppslagene sine, inkludert oppdatering av informasjonen når det er nødvendig.
 • Personene som legger ut oppslag, sikrer at alt innhold de bidrar med på plattformen, er nøyaktig (når det oppgir fakta) og menes oppriktig (når det oppgir meninger).
 • Det er forbudt å legge ut eller sende materiale, bilder, videoer eller andre bidra på plattformen som personene som legger ut oppslag, ikke har tillatelse til å bruke.
 • Det er forbudt for personer som legger ut oppslag, å gi seg ut for å være andre personer eller instanser eller feilaktig fremstille eller på andre måter oppgi feilaktig representasjon om seg selv.
 • Det er forbudt å manipulere innholdet eller deler derav (inkludert titler, beskrivelser, metadata, datoer, kontaktinformasjon osv.) på noen som helst måte som kan villede lesere, eller skjule relevant informasjon fra dem, inkludert å oppgi falsk eller misvisende informasjon for å forbedre synlighet i søkeresultatene.

 

Brudd på vilkårene og betingelsene

 

Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene om akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på vilkårene og betingelsene, som brukerne må godta for å bruke plattformen, og kan resultere i at vi iverksette noen av eller alle følgende tiltak når som helst, uten forvarsel:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av retten til å bruke plattformen.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av alle oppslag eller alt materiale som er lastet opp av brukeren på plattformen som anses som unøyaktig, upassende eller irrelevant for målene og målgruppen på plattformen.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av brukerkommentarer eller svar etter vårt eget forgodtbefinnende hvis de er upassende eller tilsynelatende er falske eller duplikater.
 • Utstedelse av en advarsel til brukeren.

 

Avgjørelsen om de passende konsekvensene for brudd på disse vilkårene og betingelsene blir utført på grunnlag av alvorligheten til bruddet og brukerens historikk på plattformen. Spesifikt kan en avgjørelse om permanent fjerning av retten til å bruke plattformen bare rettferdiggjøres hvis den aktuelle brukeren allerede har blitt advart, i forbindelse med et tidligere brudd på disse vilkårene og betingelsene, om at rettighetene til vedkommende kan permanent tilbaketrekkes i tilfelle fremtidige brudd.

 

I tilfelle fjerning av noen av innleggene dine, uansett form, tilbaketrekking av retten din til å bruke plattformen eller nektelse av tilgang dertil, har du krav til å be om begrunnelse for avgjørelsen. Slike forespørsler skal sendes til helpdesk@esep-support.eu.

 

Alle forespørsler som anses som upassende – spesielt på grunn av den gjentakende naturen – blir ikke besvart. I slike tilfeller blir du informert om at forespørselen er ansett som upassende, og at ingen videre svar blir gitt.

 

Du kan ta opp kommentarene dine om en avgjørelse om tilbaketrekking av rettighetene dine til å bruke plattformen, ved å kontakte mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu innen to uker fra da avgjørelsen ble tatt.