Skip to main content
European School Education Platform

Governance

European School Education Platform ble lansert i 2022 og er møteplassen for alle interessenter i skolesektoren – skoleansatte, forskere, politikere og andre fagpersoner – på alle nivåer fra barnehage til barne- og ungdomstrinnet samt videregående skole og yrkesopplæring. Plattformen er også vertskap for eTwinning, det europeiske skolefellesskapet.
alt

European School Education Platform og eTwinning-fellesskapet er mulige takket være finansiering fra Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Dette er initiativer fra EU-kommisjonens Generaldirektør for utdanning, ungdom, idrett og kultur. De driftes av European Schoolnet (koordinering, innhold og tjenester) og Tremend Software Consulting SRL (teknisk infrastruktur) i henhold til serviceavtaler med Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur (EACEA).

 

De viktigste interessentene i eTwinning er de registrerte brukerne (eTwinnerne), de nasjonale støtteorganisasjonene (NSO), Den sentrale støttetjenesten (CSS), EU-kommisjonen (Generaldirektøren for utdanning, ungdom, idrett og kultur) og Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur.