Skip to main content
European School Education Platform
News item

Učitelji kot gonilna sila inovacij

Medtem ko so vodje šol ključnega pomena pri spodbujanju inovacij, so učitelji gonilna sila sprememb v razredu.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Inovacije lahko različnim ljudem pomenijo različne stvari. Večina ljudi inovacije povezuje z nečim novim, s spremembo v načinu dela. Da pa bi se stvari spremenile, je treba biti odprtega duha. V izobraževanju se inovacije pogosto nanašajo na tehnologijo ali učna okolja. Vendar bi morale inovacije v izobraževanju pomeniti predvsem prilagodljivost – pripravljenost za preizkušanje novih pristopov in strategij poučevanja, da bi vsem učencem zagotovili bolj vključujoče in zanimive učne izkušnje.

 

Premagovanje ovir pri inovacijah

 

Strategije inovacij v šolah in razredu so bile tema mednarodne raziskave poučevanja in učenja OECD 2018 (TALIS) . Čeprav je večina učiteljev v OECD potrdila, da so odprti za spremembe, se zdi, da je odprtost za inovacije v številnih evropskih državah manjša kot v drugih delih sveta. S tega vidika lahko zagotavljanje avtonomije učiteljem pomaga pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v v razredu. Vendar je pomembno, da so učitelji že od začetka deležni potrebnega usposabljanja, da se izognejo sprejemanju slabih odločitev.

 

 

Kako postati inovativen učitelj

 

Ključnega pomena je stalen strokovni razvoj. Učitelje lahko spodbudimo k temu, da se udeležijo programov poučevanja ali usposabljanja v tujini prek programa Erasmus+ ali da se pridružijo spletnim tečajem. Ti tečaji usposabljanja učiteljem omogočajo izmenjavo znanja, učenje novih veščin, pridobivanje dobrih praks in pridobitev širšega pogleda na izobraževanje.

 

Akcijsko raziskovanje je pristop, ki od učiteljev zahteva, da postanejo kritični in razmišljujoči misleci, predani izboljšanju učne izkušnje učencev. Uporablja se lahko za reševanje vsakodnevnih težav v razredu, kot je spreminjanje sedežnega reda, da se omogoči več vključujočega učenja.

 

Mreže učiteljev, tako velike kot majhne, so lahko dragocen vir navdiha. Učitelji lahko na šolski ali lokalni ravni organizirajo učne skupinevrstniško opazovanje in skupne refleksije. Večje mreže, kot je eTwinning ali Global Teaching InSights, zagotavljajo številne vire in priložnosti za poklicno rast in mreženje.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers