Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

EU-kommisjonen er opptatt av faglig anerkjennelse for arbeidet lærerne legger ned og ønsker at lærerne skal ha mulighet til å få godskrevet arbeidet de gjør i regi av eTwinning og Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinnings kvalitetsmerker gis til lærere og deres elever for individuelt arbeid i et prosjekt basert på felles vurderingsrammer.
eTwinning European Quality Label icon
Det europeiske kvalitetsmerket vurderer arbeidet til alle lærerne og elevene som deltar i et eTwinning-prosjekt.
eTwinning School Label icon
eTwinning-skole-merket gis til skoler som jobber aktivt med å fremme eTwinnings verdier og pedagogikk, er et referansepunkt for lokalmiljøet og går foran med et godt eksempel for andre skoler.
European Language Label icon
Det europeiske språkmerket er en pris som oppmuntrer til utvikling av nye teknikker og initiativer for språklæring og språkundervisning, samt arbeid som fremmer interkulturell bevissthet i Europa. Den deles ut til Erasmus+-finansierte prosjekter og andre initiativer på alle felt innenfor utdanning og opplæring.
Erasmus accreditation excellence label icon
Som en del av Erasmus’ akkrediteringsprogram i programmets nøkkeltiltak nummer 1 mottar de akkrediterte organisasjonene som presterer best på området voksenopplæring, yrkesopplæring og skoleopplæring, merker for fremragende ytelse for gjennomføring av mobilitetsprosjekter av høy kvalitet.

eTwinning European Prizes icon
De europeiske eTwinning-prisene er den største anerkjennelsen lærere og elever kan motta for fremragende arbeid i eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Den europeiske prisen for innovativ undervisning fremhever innovativ undervisnings- og læringspraksis utviklet som en del av europeiske samarbeidsprosjekter på områdene skoleopplæring og initiell yrkesopplæring. Initiativet er basert på Erasmus+-programmet.
icon
'eTwinning for Future Teachers' brings together Initial Teacher Education (ITE) institutions from European countries to include eTwinning in their teacher education activities. The European Award is to identify, celebrate and promote the work and activities that the best institutions have accomplished.