Skip to main content
European School Education Platform
News item

Opettajat innovoinnin vauhdittajina

Rehtorit ovat ratkaisevan tärkeitä innovoinnin edistämisessä, mutta opettajat ovat varsinaisia muutoksen aikaansaajia luokkahuoneessa.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Innovointi voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Useimmat yhdistävät innovoinnin ja innovaatiot uutuuteen, asioiden tekemiseen eri tavalla kuin ennen. Tällainen muutos edellyttää ennakkoluulotonta ajattelua. Opetusalalla innovaatioilla tarkoitetaan usein teknologiaa tai oppimisympäristöjä. Innovoinnin tulisi kuitenkin opetusalalla tarkoittaa ennen kaikkea joustavuutta: valmiutta kokeilla uusia lähestymistapoja ja opetusstrategioita, tavoitteena tarjota kaikille oppilaille osallistavampia ja kiinnostavampia oppimiskokemuksia.

 

Innovoinnin esteiden poistaminen

 

Innovointistrategiat koulu- ja luokkatasolla olivat OECD:n vuoden 2018 opetuksen ja oppimisen kansainvälisen tutkimuksen (TALIS) teemana. Valtaosa OECD-maiden opettajista katsoi olevansa avoimia muutokselle, mutta avoimuus innovoinnille näyttää olevan vähäisempää monissa Euroopan maissa kuin muualla maailmassa. Tässä mielessä opettajien mahdollisuus toimia itsenäisesti voi edistää luovuutta ja innovointia luokassa. Opettajien on kuitenkin tärkeää saada tarvittava koulutus alusta alkaen, jotta vältetään huonot ratkaisut.

 

Vinkkejä innovatiiviseksi opettajaksi haluaville

 

Jatkuva ammatillisen osaamisen kehittäminen on tärkeää. Opettajia voi kannustaa osallistumaan opetustehtäviin tai koulutuksiin ulkomailla Erasmus+ -ohjelman kautta tai osallistumaan verkkokursseille. Kursseilla opettajat voivat vaihtaa tietoja, oppia uusia taitoja, omaksua hyviä käytänteitä ja laajentaa näkökulmaansa opetukseen.

 

Toimintatutkimus on menetelmä, joka edellyttää opettajilta kriittistä ja reflektoivaa ajattelua sekä halua parantaa oppilaiden oppimiskokemusta. Sen avulla voi ratkaista luokan arkisia kysymyksiä, esimerkiksi istumajärjestyksen muuttamista yhteistoiminnalliseen oppimiseen sopivaksi.

 

Opettajien verkostot, sekä pienet että suuret, voivat olla hyödyllisiä inspiraation lähteitä. Koulussa tai paikallistasolla opettajat voivat toteuttaa opintoryhmiävertaishavainnointia ja yhteistä reflektointia. Suuret verkostot, kuten eTwinning tai Global Teaching InSights,tarjoavat runsaasti aineistoja ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers