Skip to main content
European School Education Platform
News item

Yeniliğin Öncüsü Öğretmenler

Okul liderleri yeniliği teşvik etmede çok önemli bir rol oynamakla birlikte, öğretmenler sınıftaki değişimin arkasındaki itici güçtür.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Yenilik, farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir. Çoğu insan yeniliği farklılıkla, işlerin yapılış şeklindeki değişiklikle ilişkilendirir. Bunun yanı sıra, bir şeylerin değişmesi için kişinin açık fikirli olması gerekir. Eğitimde, inovasyon genellikle teknoloji veya öğrenme ortamlarından bahsedilirken kullanılır. Bununla birlikte, her şeyden önce, eğitimde inovasyon esneklik, tüm öğrencilere daha kapsayıcı ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri sağlamak amacıyla yeni yaklaşımlar ve öğretim stratejileri deneme isteği anlamına gelmelidir.

 

İnovasyondaki engelleri aşmak

 

Okul ve sınıf düzeyinde inovasyon stratejileri, 2018 OECD Öğretim ve Öğrenme Uluslararası Anketi'nde (TALIS) bir tema haline gelmiştir. OECD'deki öğretmenlerin çoğu değişime açık olduklarını kabul ederken, yeniliğe açıklık birçok Avrupa ülkesinde dünyanın diğer bölgelerine göre daha düşük görünmektedir. Bu anlamda, öğretmenlere özerklik vermek, sınıfta yaratıcılığı ve yeniliği teşvik etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, öğretmenlerin kötü karar almalarını önlemek için gerekli eğitimi en başından almaları önemlidir.

 

Yenilikçi bir öğretmen nasıl olunur?

 

Sürekli mesleki gelişim anahtardır. Öğretmenler, Erasmus+ programı aracılığıyla yurtdışındaki öğretim veya eğitim programlarına katılmaya veya çevrimiçi kurslara katılmaya teşvik edilebilir. Bu eğitim kursları, öğretmenlerin bilgi alışverişinde bulunmalarına, yeni beceriler kazanmalarına, iyi deneyimler edinmelerine ve eğitime yönelik daha kapsamlı bir bakış açısı kazanmalarına olanak tanımaktadır.

 

Eylem araştırması, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirmeye adanmış eleştirel ve yansıtıcı düşünürler olmalarını gerektiren bir yaklaşımdır. Daha fazla işbirliğine dayalı öğrenmeye izin vermek için oturma düzenini değiştirmek gibi sınıftaki günlük sorunları çözmek için kullanılabilir.

 

Hem büyük hem de küçük öğretmen iletişim ağları, değerli ilham kaynakları olabilir. Okulda veya yerel düzeyde, öğretmenler çalışma gruplarıakran gözlemi ve ortaklaşa yansıtıcı düşünme oturumları düzenleyebilir. eTwinning veya Global Teaching InSights gibi daha büyük ağlar, profesyonel büyüme ve ağ oluşturma için çok sayıda kaynak ve fırsat sunmaktadır.  

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers