Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform og dens tjenester

European School Education Platform ble lansert i 2022 og er møteplassen for alle interessenter i skolesektoren – skoleansatte, forskere, politikere og andre fagpersoner – på alle nivåer fra barnehage til barne- og ungdomstrinnet samt videregående skole og yrkesopplæring. Plattformen er også vertskap for eTwinning, det europeiske skolefellesskapet.

Den flerspråklige nettplattformen er gratis for alle brukere. Her kan du:

 

 

  • holde deg oppdatert med nytt innhold som publiseres hver uke, noe som også omfatter synspunkter fra eksperter, nyhetsartikler, intervjuer, aktuelle nyheter og praksiseksempler.
  • finne ressurser som rapporter fra ny forskning, undervisningsmateriell utarbeidet i europeiske prosjekter og kurs, samt European Toolkit for Schools, med materiale for å forebygge skolefrafall og et egenvurderingsverktøy som hjelper dere med å utvikle egne skoleaktiviteter.
  • bli kjent med finansieringsmulighetene gjennom Erasmus+, som består av tre praktiske verktøy (kurskatalog, oversikt over mobilitetsmuligheter og søk etter strategiske partnerskap) slik at skolene kan utarbeide søknader til Erasmus+.
  • utvikle deg med etter- og videreutdanningsmuligheter som gratis nettkurs, nettseminarer og undervisningsmateriell i samarbeid med EU Academy. 
  • interagere, samarbeide og utvikle prosjekter sammen med andre verifiserte skoleansatte i Europa i eTwinning-fellesskapet. 

 

European School Education Platform og eTwinning-fellesskapet er mulige takket være finansiering fra Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Dette er initiativer fra EU-kommisjonens Generaldirektør for utdanning, ungdom, idrett og kultur. De driftes av European Schoolnet (koordinering, innhold og tjenester) og Tremend Software Consulting SRL (teknisk infrastruktur) i henhold til serviceavtaler med Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur (EACEA).


eTwinning-fellesskapet eksisterer takket være støtte fra de nasjonale støtteorganisasjonene som er finansiert av Erasmus+, ifølge finansieringsavtaler med Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur (EACEA). Likeledes må plattformens suksess delvis tilskrives støttepartnerne.


 

Find out more about European School Education Platform

eTwinning national support organisations

The national support organisations are responsible for vetting user registrations, promoting eTwinning in their countries, helping teachers to set up and carry out their projects, rewarding schools for their successful participation in eTwinning projects, organising training sessions for teachers, and ensuring that eTwinning evolves in a way that fits the particular needs of local schools.

Erasmus+ National Agencies

The EU works with National Agencies to bring the Erasmus+ programme as close as possible to participants.

Supportive partners

The European School Education Platform supportive partners are initiatives, bodies, and non-governmental institutions whose principles, values, and objectives align with the platform’s. 

eTwinning for Future Teachers

eTwinning involves initial teacher education (ITE) as a strategy to expand its reach and engage future teachers. A growing number of examples demonstrate that introducing eTwinning into the education of student teachers is very valuable to them and their institutions.

Release 1.33.1(hotfix)