Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform og dens tjenester

European School Education Platform ble lansert i 2022 og er møteplassen for alle interessenter i skolesektoren – skoleansatte, forskere, politikere og andre fagpersoner – på alle nivåer fra barnehage til barne- og ungdomstrinnet samt videregående skole og yrkesopplæring. Plattformen er også vertskap for eTwinning, det europeiske skolefellesskapet.

Den flerspråklige nettplattformen er gratis for alle brukere. Her kan du:

 

 

  • holde deg oppdatert med nytt innhold som publiseres hver uke, noe som også omfatter synspunkter fra eksperter, nyhetsartikler, intervjuer, aktuelle nyheter og praksiseksempler.
  • finne ressurser som rapporter fra ny forskning, undervisningsmateriell utarbeidet i europeiske prosjekter og kurs, samt European Toolkit for Schools, med materiale for å forebygge skolefrafall og et egenvurderingsverktøy som hjelper dere med å utvikle egne skoleaktiviteter.
  • bli kjent med finansieringsmulighetene gjennom Erasmus+, som består av tre praktiske verktøy (kurskatalog, oversikt over mobilitetsmuligheter og søk etter strategiske partnerskap) slik at skolene kan utarbeide søknader til Erasmus+.
  • utvikle deg med etter- og videreutdanningsmuligheter som gratis nettkurs, nettseminarer og undervisningsmateriell i samarbeid med EU Academy. 
  • interagere, samarbeide og utvikle prosjekter sammen med andre verifiserte skoleansatte i Europa i eTwinning-fellesskapet. 

 

European School Education Platform og eTwinning-fellesskapet er mulige takket være finansiering fra Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Dette er initiativer fra EU-kommisjonens Generaldirektør for utdanning, ungdom, idrett og kultur. De driftes av European Schoolnet (koordinering, innhold og tjenester) og Tremend Software Consulting SRL (teknisk infrastruktur) i henhold til serviceavtaler med Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur (EACEA).


eTwinning-fellesskapet eksisterer takket være støtte fra de nasjonale støtteorganisasjonene som er finansiert av Erasmus+, ifølge finansieringsavtaler med Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur (EACEA). Likeledes må plattformens suksess delvis tilskrives støttepartnerne.


 

eTwinning

eTwinning ble lansert i 2005 og er et fellesskap som kun er åpent for lærere og andre skoleansatte innen yrkesopplæring og opplæring fra barnehage til videregående skole, i land som deltar i eTwinning. eTwinning er en inkarnasjon av en metodikk, en pedagogisk tilnærming, et praksisfellesskap og en plattform som legger til rette for innovasjon, kommunikasjon og samarbeid.


De viktigste interessentene i eTwinning er de registrerte brukerne (eTwinnerne), de nasjonale støtteorganisasjonene (NSO), Den sentrale støttetjenesten (CSS), EU-kommisjonen (Generaldirektøren for utdanning, ungdom, idrett og kultur) og Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur. 


Ved å registrere seg i eTwinning kan skoleansatte oppleve fordelene ved å tilhøre «det europeiske skolefellesskapet». Registrerte og validerte eTwinnere har tilgang til det avgrensede eTwinning-området og andre spesialiserte funksjoner på European School Education Platform.

 
På europeisk nivå koordinerer Den sentrale støttetjenesten (CSS) nettverket av nasjonale støtteorganisasjoner med EU-kommisjonen og Det europeiske forvaltningsorganet for utdanning og kultur (EACEA). Det er ansvarlig for eTwinning-området, et fullt ut flerspråklig nettsted som tilbyr verktøy og tjenester slik at skoleansatte kan registrere seg, finne partnere og jobbe sammen. CSS tilbyr også pedagogiske og tekniske hjelpetjenester og organiserer spesifikke kurs om eTwinning for lærere.

 

Les mer om eTwinning her. 
 

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinnings nasjonale støtteorganisasjoner

The national support organisations are responsible for vetting user registrations, promoting eTwinning in their countries, helping teachers to set up and carry out their projects, rewarding schools for their successful participation in eTwinning projects, organising training sessions for teachers, and ensuring that eTwinning evolves in a way that fits the particular needs of local schools.

Erasmus+ National Agencies

EU samarbeider med nasjonale organer for å bringe Erasmus+-programmet så tett på deltakerne som mulig.

Støttepartnere

European School Education Platforms støttepartnere er initiativer, organer og ikke-statlige institusjoner der prinsipper, verdier og målsettinger er i tråd med plattformens.

eTwinning for fremtidige lærere

eTwinning involverer lærerutdanningen, som en strategi for å øke utbredelsen og engasjere fremtidige lærere. Stadig flere eksempler viser at det å ta i bruk eTwinning i utdanningen av lærerstudenter, medfører stor verdi for dem og institusjonene de utdannes ved.

Release 1.30.0b