Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning for fremtidige lærere

eTwinning involverer lærerutdanningen, som en strategi for å øke utbredelsen og engasjere fremtidige lærere. Stadig flere eksempler viser at det å ta i bruk eTwinning i utdanningen av lærerstudenter, medfører stor verdi for dem og institusjonene de utdannes ved.
Smiling people in a group

Når det gjelder alt fra praktisk bruk av ferdigheter for det 21. århundre til å engasjere seg i internasjonale samarbeidsprosjekter, er aktivitetene knyttet til «eTwinning for fremtidige lærere» et perfekt eksempel på hvordan eTwinning kan bidra til å utvikle nye generasjoner av lærere.


eTwinnings bidrag i lærerutdanningen gir følgende fordeler:

 

  • oppdage og gjennomføre prosjektundervisning og tverrfaglig arbeid
  • utvikle IKT- og språkferdigheter
  • europeisk, internasjonal og tverrkulturell erfaring
  • utvikle fagkompetanse (prosjektledelse, bestemme målsettinger, planlegging, teamarbeid)
  • refleksjon over undervisningspraksisen og utveksling med lærere fra andre skolesystemer.

 

Slik deltar du


Modellene for å introdusere eTwinning varierer fra land til land og fra institusjon til institusjon, men består av to hovedaktiviteter:

 

  1. å inkludere en «Introduksjon til eTwinning»-modul i læreplanen for lærerutdanningen
  2. opprette små eTwinning-samarbeidsprosjekter for lærerutdannere og/eller lærerstudenter (på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå) eller små eTwinning-prosjekter med elever når studentene har praksis på skoler.

 

eTwinnings nasjonale støtteorganisasjoner (NSO-er) gir lærerutdanningsinstitusjonene opplæring, teknisk støtte og bistand for å sette institusjonene i kontakt med studenter i andre land.


For å finne informasjon om hvordan de kan delta har lærerutdanningsinstitusjonene (både utdannere og lærerstudenter) eTwinning-grupper, ulike modeller, eksempler på aktiviteter ved lærerutdanningsinstitusjonen, presentasjoner og et forum for å finne partnere, til disposisjon.


Slik blir du med


Dette området av eTwinning er begrenset til et visst antall institusjoner, som må ha en formell avtale med landets NSO. Hvis du er lærerstudent eller lærerutdanner og du ønsker å få vite mer, kan du ta kontakt med NSO.