Skip to main content
European School Education Platform

eTwinnings etiske retningslinjer

eTwinnings etiske retningslinjer

Hovedprinsipper

Alle eTwinnere og deres arrangementer, meldinger, innlegg, prosjektermateriell og alt som publiseres på eTwinning-området må følge og være i overensstemmelse med hovedprinsippene som er nevnt under, i tråd med EUs grunnleggende verdier og generelle prinsipper..

 

- Vær inkluderende. Alle meninger og synspunkter er alltid velkommen og tillatt innenfor rammene for disse etiske retningslinjene. eTwinnere oppmuntres til å se ut over sitt eget perspektiv, gjøre seg kjent med ulike kulturer og være fintfølende når de involverer andre eTwinnere i arrangementer, prosjekter, grupper og nettverksaktiviteter, både på nett og lokalt. eTwinning fremmer forståelse, empati og åpenhet for hverandre, og målet er å gjøre fellesskapet til et sikkert miljø uten mobbing.

 

- Vis respekt. . Medlemmene av eTwinning-fellesskapet må vise respekt når de forholder seg til kolleger og interagerer med hverandre. Å respektere andre mennesker og deres aktiviteter på denne plattformen, og anta at det ligger gode intensjoner bak det de gjør, vil bidra til at eTwinnerne ikke bare føler seg vel og trygge, men også motivert og produktive. eTwinnere skal ikke fornærme eller bryte ned andre, eller oppmuntre til vold mot mennesker på bakgrunn av rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, seksuell legning eller kjønn, og/eller fordi de er medlem av et land, en gruppe eller minoritet.

 

- Vær tolerant. . Det er ikke til å unngå at det av og til oppstår uenighet. Toleranse for andres synspunkter bidrar til den pragmatiske holdningen vi oppmuntrer til i dette fellesskapet. Det er viktig å prøve å finne konstruktive løsninger på uenigheter og motstridende synspunkter, alltid innenfor grensene som beskrives og defineres i disse etiske retningslinjene, og godta at noen tilfeller kan ende med at man blir enige om å være uenige.

 

- Vær høflig og vennlig i alle former for kommunikasjon, særlig fjernkommunikasjon, der faren for misforståelser er større. Å være høflig betyr å være oppmerksom på og respektere andres følelser og vise det. eTwinning-området på European School Education Platform er alle eTwinneres hjem og er det stedet på nettet hvor de kan gi fritt uttrykk for ideene og tankene sine, utveksle dem og utvikle dem videre på en hensynsfull måte, og behandle andre eTwinneres ideer og tanker på samme måte. Dette betyr at vi gjør vårt beste for å velge hensiktsmessige ord og innhold i arrangementer, prosjektmateriell, online og lokale møtebeskrivelser, innlegg og meldinger.


B. Noen regler alle eTwinnere må rette seg etter

For å gjøre det lettere å forstå hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt på eTwinning-området på plattformen, har eTwinning utarbeidet noen regler som alle eTwinnere må respektere.

 

1. eTwinning skal ikke brukes for kommersielle formål Det er strengt forbudt å bruke plattformen for kommersielle formål. Alle selskaper, initiativer, arrangementer eller programvarer med kommersielt formål vil bli fjernet, og det samme vil tilgangen deres til selve plattformen.

 

2. Ingen direkte trusler, mobbing eller sjikane eTwinning godtar ikke mobbing eller plaging. Hvis du blir utsatt for nettmobbing eller noen truer deg mens du bruker noen av eTwinnings tjenester (offentlige eller private), skal du rapportere meldingen eller kontakte din Nasjonale støtteorganisasjon. Vi gjør oppmerksom på at alle som blir tatt i å mobbe eller plage et annet medlem på plattformen, kan bli varig utestengt fra eTwinning.

 

3. Immaterielle rettigheter Påse at innhold som du laster opp på plattformen, ikke bryter noen opphavsrettigheter. Før du deler bilder, videoer, dokumenter eller andre ressurser, må du sjekke at du har rett til å gjøre dette.

 

4. Etterligning eTwinnere må ikke utgi seg for å være andre personer eller grupper/organisasjoner som de ikke representerer, på en måte som er villedende, forvirrende eller bedragersk eller som har til hensikt å villede, forvirre eller bedra andre.

 

5. Elever (mindreårige) eTwinning tar elevenes personvern og sikkerhet på alvor. Unngå å legge ut bilder av elevene dine på din eTwinning-profil, TwinSpace, Grupper, osv. Hvis du gjør dette, må du innhente samtykke fra mindreårige som har rett til å gi samtykke, eller fra den som har foreldreansvar for barnet, i henhold til 2018/1725 , Sørg også for at du har gitt dem et eksemplar av personvernerklæringen (lenke) eller for at det ikke er mulig å kjenne igjen elevene.

 

6. Private opplysninger og sensitive data Tenk nøye gjennom innhold som du legger ut og som angår andre. Du skal ikke dele egne eller andre eTwinneres personopplysninger – f.eks. telefonnummer og adresse, kortopplysninger eller annen privat informasjon – eller intime bilder og videoer. Tenk deg alltid om før du legger ut noe!


C. Nettikette

 

eTwinnere skal opptre profesjonelt, høflig og med respekt når de interagerer på nettet, på samme måte som de ville gjøre i interaksjoner i det virkelige liv. Under følger noen eksempler på hva brukerne skal og ikke skal gjøre.

 

1. Riktig og ansvarlig bruk av det interne meldingssystemet Unngå å sende for mange meldinger til lærere som du ikke samarbeider med. Før du kontakter en bruker: sjekk hans/hennes profil, sjekk om han/hun er tilgjengelig for prosjekter og pass på at meldingene dine er relevante. Send ikke nøyaktig samme melding til flere eTwinnere.

 

2. Unngå spamming i forumene Forumene på nettverksområdet på European School Education Platform kan generere tusenvis av meldinger. Påse at meldingen omhandler temaet for tråden. Før du publiserer et nytt innlegg, bør du sjekke om det finnes andre relevante meldinger og svare på disse. Hjelp oss å holde forumene relevante, slik at vi får et godt samarbeid!

 

3. Legg bare ut relevante og passende kommentarer på andres innlegg Når du skriver en kommentar på andres profil, skal du forsikre deg om at den er relevant for brukeren. Kommentarene må være til enkeltpersoner og ha sammenheng med brukerens innlegg. Ikke skriv samme kommentar til flere brukere.

 

4. Unngå tilfeldige kontaktforespørsler og prosjektinvitasjoner Unngå å spørre eTwinnere om å bli lagt til i kontaktene dine eller delta i prosjekter uten at du har vært i kontakt med dem på forhånd. Pass på at du har et rimelig og håndterbart antall kontakter i listen. Vil du følge med på oppdateringer fra en bestemt person? Følg ham/henne i stedet.

 

5. Målrettede rominvitasjoner Unngå å invitere kontaktene dine til rom du administrerer, med mindre du er sikker på at de aktuelle kollegene har mulighet til å delta. Tilfeldige invitasjoner til rom vil bli oppfattet som spam.

 


D. Brudd på de etiske retningslinjene

 

Hva kan du gjøre hvis du føler at en eTwinner ikke respekterer de etiske retningslinjene? Vi som jobber i støtteapparatet gjør vårt ytterste for å beskytte dem som deltar i eTwinning, mot misbruk og spam, men som et aktivt og pluralistisk fellesskap er vi avhengige av at du hjelper oss å ta vare på den positive holdningen og redusere uønskede hendelser. Derfor oppfordrer vi eTwinnerne til å rapportere når det er nødvendig.

 

Hvis du kommer over innlegg, hendelser eller kommentarer i blogger og forum, mottar en privat melding eller snubler over innhold som du opplever støtende, som bryter med opphavsrettigheter, eller som du synes er upassende, kan du bruke rapporteringsknappen (hvis den finnes), eller du kan kontakte Den nasjonale støtteorganisasjonen, og skrive hvorfor du rapporterer. Meldingen vil bli behandlet av støttetjenestene.

 

Hva skjer hvis noen ikke respekterer de etiske retningslinjene? Manglende etterlevelse av reglene i disse etiske retningslinjene innebærer et brudd på vilkårene og kan medføre midlertidig eller permanent sletting av innlegg eller materiale som lastes opp av eTwinnere, når som helst og uten forhåndsvarsel. I slike tilfeller vil forfatterne av materialet og deres Støtteorganisasjon bli informert og gjøres kjent med årsakene til slettingen. Brukere som ikke følger de etiske retningslinjene, kan også bli midlertidig eller permanent utestengt fra eTwinning.

 

eTwinning blir drevet på vegne av EU, og ved tvistemål vil EU fatte en endelig beslutning.

 

Updated on 22.09.23