Skip to main content
European School Education Platform
News item

Múinteoirí ina lucht curtha chun cinn na nuálaíochta

Cé go bhfuil ceannairí scoile riachtanach ó thaobh an nuálaíocht a chothú, is iad na múinteoirí cinn feadhna na athraithe sa seomra ranga.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Is féidir le ciall éagsúil a bheith ag an nuálaíocht do dhaoine éagsúla. Síleann an chuid is mó de dhaoine go mbaineann an nuálaíocht le rudaí nua, le hathrú ar an mbealach ina ndéantar rudaí. Agus is gá go bhfuil duine oscailte, má tá rudaí le hathrú. San oideachas, is minic a úsáidtear an nuálaíocht chun tagairt don teicneolaíocht nó do thimpeallachtaí foghlama. É sin ráite, thar aon rud eile, ba cheart go gciallódh an nuálaíocht san oideachas solúbthacht: an toilteanas cuir chuige agus straitéisí teagaisc nua a thriail ar mhaithe le heispéiris foghlama níos ionchuimsithí agus níos suimiúla a chur ar fáil do gach scoláire.

 

Dul i ngleic le baic ar aon nuálaíocht

 

Ba théama iad straitéisí nuálaíochta ag leibhéal na scoile agus an tseomra ranga i Suirbhé Idirnáisiúnta Teagaisc agus Foghlama an ECFE (TALIS) sa bhliain 2018. Cé gur aontaigh formhór na múinteoirí sa ECFE go bhfuil siad oscailte d’athrú, tá an chuma air go bhfuil an oscailteacht i leith na nuálaíochta níos ísle in go leor tíortha Eorpacha ná mar atá i gcodanna eile den domhan. Sa chiall seo, is féidir cabhrú le cur chun cinn na cruthaitheachta agus na nuálaíochta sa seomra ranga trí neamhspleáchas a thabhairt do mhúinteoirí. É sin ráite, tá sé tábhachtach go gcuirtear an oiliúint chuí ar mhúinteoirí ón tús, ar mhaithe le droch-chinnteoireacht a sheachaint.

 

Conas bheith i do mhúinteoir nuálach

 

Tá an fhorbairt ghairmiúil leantach gairmiúil. Is féidir múinteoirí a spreagadh le páirt a ghlacadh i gcláir teagaisc nó oiliúna thar lear tríd an gclár Erasmus+ nó bheith páirteach i gcúrsaí ar líne. Ligeann na cúrsaí oiliúna seo mhúinteoirí eolas a roinnt, scileanna nua a fhoghlaim, dea-chleachtais a fhoghlaim, agus smaointe níos leithne a fhorbairt maidir leis an oideachas.

 

Is cur chuige é an taighde gníomhaíochta ina mbíonn ar mhúinteoirí a bheith ina smaointeoirí criticiúla agus machnamhach atá tiomanta i leith eispéireas foghlama na scoláirí a fheabhsú. Is féidir é a úsáid chun ceisteanna laethúla sa seomra ranga a réiteach, cosúil leis an bplean suí a athrú chun foghlaim níos comhoibríche a éascú.

 

Is féidir le líonraí múinteoirí, beag nó mór, a bheith ina bhfoinsí luachmhara inspioráide. Ag leibhéal na scoile nó ag leibhéal áitiúil, is féidir le múinteoirí grúpaí staidéirpiarbhreathnóireacht agus comh-mhachnamh a eagrú. Cuireann líonraí níos mó ar nós eTwinning nó Global Teaching InSights an-chuid acmhainní agus deiseanna don fhás agus líonrú gairmiúil ar fáil.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers