Skip to main content
European School Education Platform
News item

Õpetajad kui innovatsiooni elluviijad

Kui koolijuhid peavad olema innovatsiooni algatajad, on õpetajad need, kes viivad uuendused klassiruumis ellu.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Innovatsioon võib erinevatele inimestele tähendada erinevaid asju. Enamik inimesi arvab, et innovatsioon tähendab uudsust; asjade tegemist uuel viisil. Ja selleks, et asjad muutuksid, peab olema avatud meelega. Hariduses seostatakse innovatsiooni sageli tehnoloogia või õpikeskkondadega. Ent ennekõike peaks innovatsioon hariduses tähendama paindlikkust: valmisolekut katsetada uusi lähenemisviise ja õpetamisstrateegiaid, et pakkuda kõigile õpilastele kaasavamaid ja paeluvamaid õpikogemusi.

 

Innovatsiooni takistavate asjaolude ületamine

 

Innovatsioonistrateegiad kooli ja klassi tasandil olid üks teema OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringus 2018 (TALIS). Kuigi enamik õpetajaid üle kogu OECD kinnitas, et nad on muutustele avatud, näib avatus uuendustele paljudes Euroopa riikides olevat madalam kui mujal maailmas. Seda arvestades võib õpetajatele suurema iseiseisvuse pakkumine loovust ja innovatsiooni edendada. Siiski on oluline, et õpetajad saaksid algusest peale vajalikku koolitust, et vältida teadmatusest tehtud valesid otsuseid.

 

Kuidas saada uuenduslikuks õpetajaks

 

Kõige tähtsam on pidev kutsealane areng. Õpetajaid saab innustada osalema õpetamis- või koolitusprogrammides välismaal „Erasmus+” programmi kaudu või liituma veebikursustega. Koolitustel saavad õpetajad vahetada teadmisi, õppida uusi oskusi, õppida tundma häid tavasid ja vaadelda haridust laiemalt.

 

Tegevusuuringud on lähenemisviis, mis aitab õpetajatel saada kriitilisteks ja end analüüsivateks mõtlejateks, kes on pühendunud õpilaste õpikogemuste rikastamisele. Tegevusuuringuid saab kasutada klassiruumis igapäevaste küsimuste lahendamiseks, nagu istumiskorralduse muutmine koostööpõhisema õppimise võimaldamiseks.

 

Õpetajate võrgustikud, nii suured kui ka väikesed, võivad olla väärtuslikeks inspiratsiooniallikateks. Õpetajad saavad korraldada kooli või kohalikul tasandil õpperühmivastastikust vaatlemist ja ühist refleksiooni. Suuremad võrgustikud, nagu eTwinning või Global Teaching InSights, pakuvad arvukalt materjale ja võimalusi erialaseks arenguks ja kontaktvõrgustiku loomiseks.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers