Skip to main content
European School Education Platform
News item

Mokytojai – inovacijų varomoji jėga

Nors skatinant inovacijas labai svarbūs mokyklų vadovai, mokytojai yra pokyčių klasėse varomoji jėga.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Inovacijos skirtingiems žmonėms gali reikšti skirtingus dalykus. Daugumai žmonių inovacijos asocijuojasi su naujovėmis, esamų veikimo būdų pokyčiais. Kad padėtis pasikeistų, reikia būti atviriems. Švietimo srityje apie inovacijas dažnai kalbama turint galvoje technologijas arba mokymosi aplinką. Tačiau švietimo inovacijos visų pirma turėtų reikšti lankstumą: norą išmėginti naujus metodus ir mokymo strategijas siekiant visiems mokiniams suteikti įtraukesnių ir įdomesnių mokymosi patirčių.

 

Kaip įveikti inovacijų kliūtis

 

Inovacijų strategijos mokyklose ir klasėse buvo 2018 m. EBPO mokymo ir mokymosi tarptautinio tyrimo (TALIS) tema. Nors dauguma EBPO šalių mokytojų patvirtino, kad yra pasirengę pokyčiams, panašu, kad atvirumas inovacijoms daugelyje Europos šalių yra mažesnis nei kitose pasaulio dalyse. Šiuo požiūriu mokytojams suteikta autonomija gali padėti skatinti kūrybiškumą ir inovacijas klasėje. Tačiau svarbu, kad mokytojai nuo pat pradžių būtų tinkamai apmokyti, kad būtų išvengta netinkamų sprendimų.

 

Kaip tapti novatorišku mokytoju

 

Svarbiausia – nuolatinis profesinis tobulėjimas. Mokytojai gali būti skatinami dalyvauti mokymo arba kvalifikacijos kėlimo programose užsienyje pagal programą „Erasmus+“ arba prisijungti prie internetinių kursų. Šiuose internetiniuose kursuose mokytojai gali keistis žiniomis, įgyti naujų įgūdžių, kaupti gerąją patirtį ir išmokti plačiau pažvelgti į švietimą.

 

Veiklos tyrimai – tai metodas, pagal kurį mokytojai turi tapti kritiškais ir reflektyviais mąstytojais, siekiančiais pagerinti mokinių mokymosi patirtį. Jis gali būti taikomas kasdienėms problemoms klasėje spręsti, pvz., pakeisti sėdėjimo tvarką, kad būtų sudarytos sąlygos mokytis daugiau bendradarbiaujant.

 

Vertingi įkvėpimo šaltiniai gali būti tiek dideli, tiek maži mokytojų tinklai. Mokyklos ar vietos lygiu mokytojai gali organizuoti mokymosi grupeskolegų tarpusavio stebėjimus ir bendrus apmąstymus. Didesniuose tinkluose, pvz., „ eTwinning“ arba „Global Teaching InSights“ gausu profesnio tobulėjimo ir tinklaveiklos išteklių ir galimybių.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers