Skip to main content
European School Education Platform
News item

Leerkrachten als drijvende kracht achter innovatie

Hoewel schoolleiders onmisbaar zijn voor het cultiveren van innovatie, zijn leerkrachten de drijvende kracht achter verandering in de klas.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Innovatie kan voor verschillende mensen iets anders betekenen. De meeste mensen associëren innovatie met nieuwheid, met een verandering in de manier waarop dingen gebeuren. En om dingen te veranderen, moet je ruimdenkend zijn. In het onderwijs wordt met innovatie vaak verwezen naar technologie of leeromgevingen. Maar bovenal zou innovatie in het onderwijs vooral flexibiliteit moeten betekenen: de bereidheid om nieuwe benaderingen en lesstrategieën te proberen, met als doel om alle leerlingen meer inclusieve en boeiende leerervaringen te bieden.

 

Obstakels voor innovatie overwinnen

 

Innovatiestrategieën op school- en klasniveau waren een thema in de Teaching and Learning International Survey (TALIS) uit 2018 van de OESO. Hoewel de meeste leerkrachten in de OESO het erover eens waren dat ze open staan voor verandering, lijkt de openheid voor innovatie in veel Europese landen minder te zijn dan in andere delen van de wereld. In die zin kan het helpen om leerkrachten autonomie te geven voor het bevorderen van creativiteit en innovatie in de klas. Het is echter belangrijk dat leerkrachten vanaf het begin de nodige training krijgen, om te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen.

 

Hoe word je een innovatieve leerkracht?

 

Continue professionele ontwikkeling is essentieel. Leerkrachten kunnen aangemoedigd worden deel te nemen aan pedagogische of trainingsprogramma’s in het buitenland via het Erasmus+-programma, of mee te doen aan online cursussen. In deze cursussen kunnen leerkrachten kennis uitwisselen, nieuwe vaardigheden leren, goede praktijken opdoen en een breder perspectief op het onderwijs krijgen.

 

Actieonderzoek is een benadering waarvoor leerkrachten kritische en reflectieve denkers moeten worden, die zich toeleggen op het verbeteren van de leerervaring van leerlingen. Het kan gebruikt worden om dagelijkse kwesties in de klas op te lossen, zoals het veranderen van de tafelindeling om meer collaboratief leren mogelijk te maken.

 

Leerkrachtennetwerken, zowel klein als groot, kunnen waardevolle inspiratiebronnen zijn. Op school- of lokaal niveau kunnen leerkrachten studiegroepencollegiale observatie en gezamenlijke reflectie organiseren. Grotere netwerken als eTwinning of Global Teaching InSights bieden talloze hulpmiddelen en mogelijkheden voor professionele groei en netwerken.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers