Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternative tilnærminger for innovativ undervisning og læring

Det finnes ingen snarveier eller magiske triks som kan gjøre et klasserom mer innovativt. Innovasjon kan være et ledd i små valg en lærer gjør, eller en del av den større sammenhengen hvor læringen foregår.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

I denne artikkelen skal vi se på noen av de pedagogiske metodene som ikke nødvendigvis er nye, men som kan gjøre en forskjell for elevene hvis de brukes riktig.

 

«Embodied learning»

 

Embodied learning legger vekt på å involvere hele kroppen i læringsprosessen, med både hode, kropp, fysisk handling, kognisjon og følelser. Embodied learning kan gjøre elevene mer emosjonelt involvert enn det man oppnår med et stasjonært miljø. Fysisk aktivitet kan ha positiv innflytelse på elevenes kognitive kapasitet og læringsutbytte.

 

ENABLES-prosjektet fokuserer på å utvikle distribuert lederskap i skolen gjennom kunstbasert og «embodied» aktivitet. Prosjektet gir forslag til ulike metoder, blant annet kollasj og «embodied movement», kreativ skriving og refleksjon, drama og improvisasjon og vignetter.

 

Et annet prosjekt, INTELed, bruker embodied learning og flersensoriske teknikker for inkluderende opplæring. De viktigste resultatene av prosjektet er en håndbok, en samling av de beste praksisene og et digitalt forråd av multisensoriske spill.

 

 

 

 

Adaptiv læring

Adaptiv undervisning tar hensyn til alle elevers styrker og behov. I motsetning til differensiering, som fokuserer på enkeltelever, fokuserer adaptiv undervisning på hele klassen. Det bør gi alle elever mulighet til å oppleve mestring, for eksempel ved effektiv gruppering av elevene, omformulering av spørsmål for å gi bedre støtte eller forberedende undervisning.

 

AILE-prosjektet ønsker å tilby et teknologisk verktøy som kan tilpasses behovene hos hver enkelt elev. Verktøyet er basert på prinsippene i universell utforming for læring. Å ta i bruk dette verktøyet hjelper lærerne med å sette opp en undervisningsplan som er tilpasset elevenes behov, fra én enkelt plattform.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktiv læring

 

Hovedprinsippet her er at undervisningsmetodene er elevsentrert, slik at elevene virkelig engasjeres i læringsprosessen og blir oppmuntret til å nå potensialet sitt i timene. Lærerens rolle er å skape muligheter for at elevene kan utnytte potensialet sitt i klasserommet. Aktiv læring kan ofte bli enklere ved innovativt utformede læringsrom.

 

Novigado-prosjektet støttet skoler og lærere i overgangen fra et tradisjonelt klasserom til fleksible læringsrom gjennom elevsentrerte metoder for aktiv læring og undervisning. Det ble utviklet et opplæringsprogram som hjelper skolene med å ta i bruk prinsippene i aktiv læring, gir retningslinjer for fleksible læringsmiljøer og et verktøy med læringsscenarioer.

 

I tillegg gir 2Smile-prosjektet et elevsentrert læringsperspektiv som foreslår en annen tilnærming til læringsprosessen og forklarer hvilken funksjon den enkelte aktør har i denne prosessen. Dette nye perspektivet tar utgangspunkt i en helskolestrategi, der alle parter involveres i opplæringsprosessen med en helhetlig tenkemåte og elevene står i sentrum for læringsprosessen.

 

 

 

 

 

Blandet læring

I formell utdanning og opplæring brukes begrepet ‘blandet læring’ om skoler, lærere eller elever som bruker mer enn én metode for å undervise eller lære. Det kan kombinere flere digitale og analoge læringsverktøy samt fysiske plasseringer som steder utendørs, historiske eller kulturelle steder, bedrifter osv.

 

SMART-MT-prosjektet lyktes med å redusere elevenes underprestering i matematikk ved å gi dem interessante digitale læringsverktøy. Prosjektet tok utgangspunkt i blandet læring og brukte omvendte undervisningsmetoder, mikrolæring, spillbasert læring og åpne undervisningsressurser.

 

FERTILE-prosjektet støtter moderne undervisningsmetoder som verdsetter tverrfaglig læring ved å kombinere kunstnerisk uttrykk med pedagogisk robotikk for å utvikle den algoritmiske tenkningen i et blandet læringsmiljø.

 

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering