Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Az innovatív tanítás és tanulás alternatív megközelítései

A tantervi innovációt nem lehet egyetlen egyszerű intézkedéssel vagy varázsigével megvalósítani. Az innováció létrejöhet egy pedagógus kisebb léptékű döntéseinek összességeként, vagy egy tágabb tanulási kontextus részeként is.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

Ebben a cikkben olyan pedagógiai megközelítéseket tekintünk át, amelyek nem feltétlenül újak, mégis megfelelő alkalmazás esetén jelentős változásokat hozhatnak a diákok tanulási folyamatába.

 

 

 A testi érzékelésen keresztül megvalósuló tanulás

 

A testi érzékelésen keresztül megvalósuló tanulás (embodied learning) megközelítésének lényege, hogy a tanulók egész testét bevonja a tanulási folyamatba, azaz kiterjed az agyra, a testrészekre, a testmozgásra, a kognícióra és az érzelmekre is. Ez a módszer sokkal hatékonyabban képes érzelmi szinten bevonni a diákokat a tanulásba, mint a mozgásszegény tanulási környezetek. A testmozgás kedvező hatásokat gyakorolhat a diákok kognitív képességeire és tanulási eredményeire.

 

Az ENABLES projekt célja a művészetekre és a testi érzékelésen keresztül megvalósuló tanulásra építve elősegíteni a megosztott vezetés kialakítását az iskolákban. A projekt résztvevői több módszert is ajánlanak ennek megvalósításához, például a kollázsok készítését és a megtestesült mozgást, a kreatív szövegalkotást és az irodalmi reflexiót, a színjátszást és az improvizációt, illetve a rövid színpadi jelenetek vizsgálatát is.

 

Egy másik projekt, az INTELed a befogadó oktatás megvalósítása érdekében alkalmazza a testi érzékelésen keresztül megvalósuló tanulást és a multiszenzoros technikákat. A fő projekttermékek között találhatunk képzésekhez felhasználható anyagokat, bevált gyakorlati példákat bemutató esettanulmányokat és egy multiszenzoros digitális játékokat tartalmazó online gyűjteményt.

 

 

 

 

 

Adaptív oktatás

 

Az adaptív oktatás minden diák erősségeit és gyengeségeit is szem előtt tartja. A diákok egyéni szükségleteire összpontosító differenciálással szemben az adaptív oktatás az osztályok egészére koncentrál. Célja olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek az összes diák számára sikerélményeket biztosítanak. Ez megvalósítható például a diákcsoportok hatékony beosztásán, a kérdések tanulást segítő strukturálásán, vagy a tanítást megelőző előkészítőkön keresztül.

 

Az AILE projekt célja egy olyan digitális eszköz biztosítása, amely minden tanuló egyéni szükségletei szerint személyre szabható. Az univerzális tanulástervezés alapelveire épülő eszköz segít a pedagógusoknak a diákok egyéni szükségleteihez igazított tanterveket kidolgozni egy központi platformon.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktív tanulás

 

Az aktív tanulás lényege a diákokat középpontba helyező módszerek alkalmazása olyan módon, ami valóban bevonja, és aktív részvételre készteti őket a tanulási folyamatban. A pedagógusok szerepe ebben a folyamatban az, hogy lehetőségeket biztosítsanak a tanórákon a diákoknak képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatására. Az aktív tanulást nagymértékben elősegítik az innovatív kialakítású tanulási terek.

 

A Novigado projekt iskoláknak és pedagógusoknak nyújtott támogatást ahhoz, hogy diákközpontú, illetve az aktív tanulást célzó módszerek alkalmazásán keresztül rugalmas tanulási terekké alakíthassák át a hagyományos tantermeket. A projekt résztvevői kidolgoztak egy képzést iskolák számára az aktív tanulás alapelveinek gyakorlatba ültetéséről, összeállítottak egy útmutatót a rugalmas tanulási környezetek kialakításáról és hasznosításáról, illetve egy tanulási forgatókönyvek létrehozásához használható eszközt is kifejlesztettek.

 

Ehhez hasonlóan a 2Smile projekt is a diákközpontúság jegyében alkalmaz egy, a hagyományostól eltérő megközelítést a tanulási folyamathoz, mégpedig azzal, hogy meghatározza a tanulási folyamat összes érintett felének szerepkörét. Ez egyben a teljes iskolára kiterjedő stratégiát is jelent, olyan holisztikus szemléletet, amely minden érintett félre az oktatás aktív résztvevőjeként tekint, a diákokat pedig a tanulási folyamat középpontjába helyezi.

 

 

 

 

 

Vegyes tanulás

 

A formális oktatásban és képzésben a vegyes tanulás akkor valósul meg, ha az iskola, a tanár vagy a tanuló a tanulási folyamat során egynél több megközelítést alkalmaz: ez lehet az iskolai helyszínek és más fizikai környezetek (vállalatok, képzési központok, távoktatás, szabadtéri oktatás, kulturális helyszínek stb.), illetve a különböző, digitális és nem digitális tanulási eszközök ötvözése.

 

A SMART-MT projekt résztvevői úgy javították a diákok gyenge matematikai tanulmányi eredményeit, hogy vonzó digitális eszközöket adtak nekik. A projekt a vegyes tanulásra épült, ezen belül is a fordított oktatás, a mikrotanulás, a játékosítás módszereit alkalmazták és nyitott oktatási segédanyagokat (OER) használtak.

 

A FERTILE projekt azon tanítási módszerek alkalmazását támogatja, amelyek a kereszttantervi tanulásra helyezik a hangsúlyt. A projekt keretében a művészi kifejezést az oktatási célú robotikával kombinálják a számítástechnikai gondolkodás vegyes tanulási környezetekben történő fejlesztése érdekében.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering