Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternatywne metody innowacyjnego nauczania i uczenia się

Nie ma jednego prostego rozwiązania ani magicznego sposobu na wprowadzenie innowacji do zajęć lekcyjnych. Innowacje mogą być wynikiem podejmowania przez nauczyciela różnych pomniejszych decyzji, a także stanowić element szerszej rozumianego kontekstu, w którym odbywa się nauka.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

W tym artykule omówimy kilka podejść pedagogicznych, które niekoniecznie są nowe, ale które, odpowiednio zastosowane, mogą zmienić sytuację uczniów.

 

Ucieleśnione uczenie się (embodied learning)

 

Ucieleśnione uczenie się zwraca uwagę na fakt, że w procesie uczenia się uczestniczy całe ciało, czyli mózg, ciało, aktywność fizyczna, poznanie i emocje. Metoda ucieleśnionego uczenia się może skłonić uczniów do większego zaangażowania emocjonalnego niż w przypadku siedzącego trybu nauki. Aktywność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na zdolności poznawcze uczniów i ich wyniki w nauce.

 

Projekt ENABLES poświęcony jest rozwijaniu rozproszonego przywództwa w szkołach poprzez działania oparte na sztuce i ucieleśnione. Projekt oferuje różne metody, w tym kolaż i ucieleśniony ruch, twórcze pisanie i rozważania, teatr i improwizację oraz tworzenie winietek.

 

Inny projekt, INTELed, wykorzystuje ucieleśnione uczenie się i techniki multisensoryczne w edukacji włączającej. Najważniejszymi owocami projektu są: podręcznik szkoleniowy, zbiór najlepszych praktyk oraz internetowe repozytorium multisensorycznych gier z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 

Adaptacyjne uczenie się

 

Adaptacyjne uczenie się uwzględnia mocne strony i potrzeby uczniów. W przeciwieństwie do różnicowania, które koncentruje się na indywidualnych uczniach, nauczanie adaptacyjne odnosi się do całej klasy. Jego celem jest umożliwienie wszystkim uczniom osiąganie sukcesów, na przykład poprzez odpowiednie grupowanie uczniów, zmienianie pytań w celu zapewnienia większego wsparcia lub zapewnienie dodatkowego nauczania przygotowawczego.

 

Projekt AILE dąży do opracowania takiego narzędzia technologicznego, które można dostosować do potrzeb każdego ucznia. Narzędzie jest stworzone  w oparciu o zasady uniwersalnego projektu nauczania. Stosowanie tego narzędzia pomoże nauczycielom za pomocą jednej platformy stworzyć program nauczania, który będzie dopasowany do wymagań uczniów.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

 

Aktywne uczenie się

 

Podstawą jest tu założenie, że metody nauczania są zorientowane na ucznia, prawdziwie angażują uczniów w proces uczenia się i zachęcają ich do odkrywania własnego potencjału podczas lekcji. Rolą nauczyciela jest stworzenie uczniom możliwości wykorzystania oraz rozwijania ich własnych możliwości podczas zajęć. Aktywne uczenie się dobrze sprawdza się w takich przestrzeniach do nauki, które są zaprojektowane w innowacyjny sposób.

 

Projekt Novigado pomagał szkołom i nauczycielom w odejściu od tradycyjnego układu sal lekcyjnych na rzecz elastycznych przestrzeni edukacyjnych poprzez zorientowane na ucznia metody aktywnego uczenia się i nauczania. W ramach tego projektu powstał program szkoleniowy, który ułatwia szkołom zastosowanie zasad aktywnego uczenia się, zawiera wytyczne dotyczące elastycznych środowisk uczenia się oraz narzędzie do tworzenia scenariuszy zajęć.

 

Również projekt 2Smile wprowadza podejście do nauki zorientowane na ucznia, sugerując inne spojrzenie na proces uczenia się i wyjaśnienie roli każdego z uczestników tego procesu. To nowe podejście uwzględnia strategię obejmującą całą szkołę, w której wszystkie strony są zaangażowane w proces kształcenia przy założeniu holistycznego podejścia, a uczniowie są umiejscowieni w samym centrum procesu nauczania.

 

 

Adaptacyjne uczenie się

 

Adaptacyjne uczenie się uwzględnia mocne strony i potrzeby uczniów. W przeciwieństwie do różnicowania, które koncentruje się na indywidualnych uczniach, nauczanie adaptacyjne odnosi się do całej klasy. Jego celem jest umożliwienie wszystkim uczniom osiąganie sukcesów, na przykład poprzez odpowiednie grupowanie uczniów, zmienianie pytań w celu zapewnienia większego wsparcia lub zapewnienie dodatkowego nauczania przygotowawczego.

 

Projekt AILE dąży do opracowania takiego narzędzia technologicznego, które można dostosować do potrzeb każdego ucznia. Narzędzie jest stworzone  w oparciu o zasady uniwersalnego projektu nauczania. Stosowanie tego narzędzia pomoże nauczycielom za pomocą jednej platformy stworzyć program nauczania, który będzie dopasowany do wymagań uczniów.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktywne uczenie się

 

Podstawą jest tu założenie, że metody nauczania są zorientowane na ucznia, prawdziwie angażują uczniów w proces uczenia się i zachęcają ich do odkrywania własnego potencjału podczas lekcji. Rolą nauczyciela jest stworzenie uczniom możliwości wykorzystania oraz rozwijania ich własnych możliwości podczas zajęć. Aktywne uczenie się dobrze sprawdza się w takich przestrzeniach do nauki, które są zaprojektowane w innowacyjny sposób.

 

Projekt Novigado pomagał szkołom i nauczycielom w odejściu od tradycyjnego układu sal lekcyjnych na rzecz elastycznych przestrzeni edukacyjnych poprzez zorientowane na ucznia metody aktywnego uczenia się i nauczania. W ramach tego projektu powstał program szkoleniowy, który ułatwia szkołom zastosowanie zasad aktywnego uczenia się, zawiera wytyczne dotyczące elastycznych środowisk uczenia się oraz narzędzie do tworzenia scenariuszy zajęć.

 

Również projekt 2Smile wprowadza podejście do nauki zorientowane na ucznia, sugerując inne spojrzenie na proces uczenia się i wyjaśnienie roli każdego z uczestników tego procesu. To nowe podejście uwzględnia strategię obejmującą całą szkołę, w której wszystkie strony są zaangażowane w proces kształcenia przy założeniu holistycznego podejścia, a uczniowie są umiejscowieni w samym centrum procesu nauczania.

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering