Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternativni pristopi za inovativno poučevanje in učenje

Ne obstaja jasna bližnjica ali čarobni trik, ki bi učilnice naredil bolj inovativne. Inovacije so lahko del manjših odločitev, ki jih učitelj sprejme, ali del širšega konteksta, v katerem se odvija učenje.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

V tem članku si bomo ogledali nekaj pedagoških pristopov, ki niso nujno novi, vendar lahko ob pravilni uporabi izboljšajo stvari za učence.

 

 Utelešeno učenje

Utelešeno učenje je pristop, ki poudarja vključevanje celotnega telesa v učni proces, vključno z umom, telesom, fizičnim delovanjem, védenjem in čustvi. Utelešeno učenje lahko učence vključi na bolj čustven način, kot to naredi učenje v sedečem položaju. Fizične dejavnosti lahko pozitivno vplivajo na kognitivne sposobnosti učencev in njihove učne rezultate.

 

Projekt ENABLES se osredotoča na razvoj deljenega vodenja v šolah z umetnostjo in dejavnostmi utelešenega učenja. Projekt predlaga različne metode, vključno s kolaži in utelešenim gibanjem, ustvarjalnim pisanjem in razmišljanjem, dramo in improvizacijo ter kratkimi opisi.

 

Naslednji projekt, tj. INTELed, uporablja utelešene učne in multisenzorne tehnike za vključujoče izobraževanje. Glavni rezultati projekta so priročnik za usposabljanje, zbirka najboljših praks in spletna zbirka multisenzoričnih iger na osnovi IKT.

 

 

 

 

 

Prilagodljivo učenje

Prilagodljivo učenje upošteva veščine in potrebe vseh učencev. Za razliko od diferenciranega učenja, ki se osredotoča na posamezne učence, se prilagodljivo učenje osredotoča na celoten razred. Vsem učencem mora zagotoviti priložnosti, da doživijo uspeh, na primer z učinkovitim razvrščanjem učencev, preoblikovanjem vprašanj za zagotavljanje boljšega razumevanja ali z podajanjem dodatnih pojasnil pred učno uro.

 

V okviru projekta AILE želijo zagotoviti tehnološko orodje, ki ga je mogoče prilagoditi potrebam vsakega učenca. Orodje temelji na načelih univerzalnega načrta poučevanja. Z uporabo tega orodja lahko učitelji učni načrt, ki je prilagojen zahtevam učencev, ustvarijo z ene same platforme.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktivno učenje

Ključno načelo tega pristopa je, da so metode poučevanja osredotočene na učence in da resnično vključujejo učence v učni proces ter jih spodbujajo k doseganju svojega potenciala med poukom. Vloga učitelja, da ustvari priložnosti za učence, da dosežejo svoj potencial v učilnici. Aktivno učenje je mogoče pogosto podpreti z inovativno zasnovanimi učnimi prostori.

 

Projekt Novigado je šole in učitelje podprl pri prehodu iz tradicionalne učilnice v prilagodljive učne prostore z metodami aktivnega učenja in poučevanja, ki so osredotočene na učence. V okviru projekta so razvili program usposabljanja, ki šolam pomaga pri uporabi načel aktivnega učenja in zagotavlja smernice za prilagodljiva učna okolja in orodje za učne scenarije.

 

Poleg tega projekt 2Smile ponuja perspektivo učenja, osredotočeno na učence, ki predlaga drugačen pristop k učnemu procesu in razlaga funkcijo vsakega igralca znotraj njega. Ta nova perspektiva upošteva strategijo celotne šole, v kateri so vsi deležniki vključeni v izobraževalni proces s celostnim načinom razmišljanja in so učenci v središču učnega procesa.

 

 

 

 

 

Kombinirano učenje

V formalnem izobraževanju in usposabljanju se izraz »kombinirano učenje« nanaša na šole, učitelje ali učence, ki uporabljajo več načinov poučevanja ali učenja. Združuje lahko več digitalnih in analognih učnih orodij, pa tudi fizična prizorišča, kot so lokacije na prostem, zgodovinska ali kulturna mesta, podjetja in še več.

 

Pri projektu SMART-MT so uspeli zmanjšati nedoseganje rezultatov učencev pri matematiki tako, da so jim zagotovili zanimiva digitalna učna orodja. V projektu so zavzeli kombinirani učni pristop, pri čemer so uporabili metode obratnega/obrnjenega usposabljanja, mikro učenje, igrifikacijo in odprte izobraževalne vire.

 

Projekt FERTILE podpira sodobne učne metode, ki visoko cenijo meddisciplinarno učenje, z združevanjem umetniškega izražanja in poučne robotike za namene spodbujanja računalniškega razmišljanja v kombiniranem učnem okolju.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering