Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Abordări alternative pentru predarea și învățarea inovatoare

Nu există scurtătură precisă sau truc magic pentru ca o clasă să devină mai inovatoare. Inovarea poate fi o componentă a micilor alegeri la îndemâna profesorului sau poate fi parte a unui context mai lărgit în care are loc procesul de învățare.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

În acest articol, vom analiza câteva abordări pedagogice care nu sunt noi în mod necesar, însă contează pentru elevi dacă sunt utilizate corespunzător.

 

Învățarea corporală

Învățarea corporală accentuează implicarea întregului organism în procesul de învățare, inclusiv mintea, corpul, acțiunea fizică, percepția și emoțiile. Învățarea corporală îi poate face pe elevi mai implicați din punct de vedere afectiv decât un mediu sedentar. Activitățile fizice pot avea un impact pozitiv asupra facultăților de percepție și asupra rezultatelor învățării elevilor.

 

Proiectul ENABLES se axează pe poziția de lider, distribuită în școli prin intermediul activităților artistice și corporale. Proiectul propune metode diferite, inclusiv colajul și mișcarea corporală, scrierea creativă și reflecția, drama și improvizația și viniete.

 

Un alt proiect, INTELed, utilizează învățarea corporală și tehnicile multisenzoriale pentru educația favorabilă incluziunii. Principalele realizări ale proiectului sunt un manual de formare, colecția de cele mai bune practici și o bibliotecă online de jocuri TIC multisenzoriale.

 

 

 

 

Învățarea adaptivă

 

Predarea adaptivă ia în considerare punctele forte și necesitățile tuturor elevilor. Spre deosebire de diferențiere, care se axează pe elevii individuali, predarea adaptivă se axează pe întreaga clasă. Ar trebui să creeze oportunități pentru ca toți elevii să înregistreze succese, de exemplu, prin gruparea eficace a elevilor, reformularea întrebărilor pentru a furniza o ancorare mai bună în context, sau furnizarea de asistență suplimentară pedagogică preliminară.

 

Proiectul AILE vizează furnizarea unui instrument tehnologic care poate fi personalizat pentru necesitățile fiecărui elev. Instrumentul este creat pornind de la principiile de design universal pentru învățare. Implementarea acestui instrument sprijină profesorii la crearea unei programe școlare personalizate pentru cerințele elevilor, pornind de la o platformă unică.

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

 

Învățarea activă

Principiul de bază din acest punct de vedere este că metodele de predare sunt centrate pe elev, implicând elevii cu adevărat în procesul de învățare și încurajându-i să-și atingă potențialul în cursul lecțiilor. Rolul unui profesor este să creeze oportunități pentru ca elevii să-și atingă potențialul în sala de clasă. Învățarea activă poate fi sprijinită adesea cu ajutorul spațiilor de învățare cu concepție inovatoare.

 

Proiectul Novigado a sprijinit școlile și profesorii în tranziția de la sala de clasă tradițională către spațiile de învățare flexibile prin intermediul metodelor de învățare și de predare active și centrate pe elev. A elaborat un program de formare care sprijină școlile să aplice principiile învățării active, furnizând orientare pentru mediile flexibile de învățare și un instrument de scenariu de învățare.

 

În plus, proiectul 2Smile oferă o perspectivă de învățare centrată pe elevi sugerând o abordare diferită a procesului de învățare și explicând funcția fiecărui actor din cadrul acestuia. Această perspectivă nouă ia în considerare strategia privind școala în ansamblul său, în care toate părțile sunt implicate în procesul educațional cu un stil global de gândire, iar elevii sunt în centrul procesului de învățare.

 

 

 

 

Învățarea mixtă

 

În educația formală și în formarea profesională, termenul de „învățare mixtă” se referă la unitățile de învățământ, profesorii sau elevii care utilizează mai mult de o singură metodă de predare sau de învățare. Poate combina multiple instrumente de învățare digitale și analogice, precum și spații fizice, precum spații în aer liber, situri istorice sau culturale, întreprinderi și numai.

 

Proiectul SMART-MT a avut succes în diminuarea rezultatelor slabe la matematică ale elevilor punând la dispoziția acestora instrumente de învățare digitale, atractive. Proiectul a avut o abordare de învățare mixtă, utilizând metodele de formare ale „clasei inversate”, microînvățarea, ludificarea și resursele educaționale din surse deschise.

 

Proiectul FERTILE sprijină metodele de predare moderne care apreciază învățarea transdisciplinară prin fuzionarea exprimării artistice cu robotica educațională pentru a dezvolta gândirea computațională într-un mediu de învățare mixtă.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering