Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Алтернативни приступи иновативној настави и учењу

Не постоји конкретна пречица нити мађионичарски трик којим би часови постали иновативнији. Иновација може бити део појединачних избора наставника или део ширег контекста учења.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

У овом чланку, погледаћемо неке педагошке приступе који нису нужно нови, али који могу направити разлику за ученике када се ваљано користе.

 

Учење целим бићем

 

 

Учење целим бићем наглашава укључивање целог тела у процес учења, укључујући ум, тело, физичку активност, разум и емоције. Учење целим бићем може емотивно укључити ученике више него што је случај када седе. Физичке активности могу имати позитиван утицај на способност ученика да разумеју ствари и на исходе учења.

 

Пројекат ENABLES фокусира се на развоју дистрибуираног лидерства у школама кроз активност базирану на уметности и учење целим бићем. Пројекат предлаже различите методе, укључујући колаж и кретање, креативно писање и размишљање, драмске активности и импровизацију, као и вињете.

 

Други пројекат, INTELed, користи учење целим бићем и вишесензорне технике за инклузивно образовање. Главни резултати пројекта су приручник за обуку, скуп најбољих пракси и онлајн репозиторијум ИКТ вишесензорних игара.

 

 

 

Адаптивно учење

 

Адаптивно учење узима у обзир предности и потребе свих ученика. За разлику од диференцијације, која се фокусира на индивидуалне ученике, адаптивна настава се фокусира на цело одељење. Она би требало да креира прилике за све ученике да осете успех, примера ради - кроз ефективну поделу ученика у групе, парафразирања питања како би се помогло у доласку до одговора или давање додатних информација пре часа.

 

Пројекат AILE настоји да пружи технолошко средство који се може прилагодити потребама сваког ученика. Средство је направљено на принципима Универзалног дизајна за учење. Имплементирање овог средства помаже наставницима да на јединственој платформи креирају наставни план и програм прилагођен потребама ученика.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Активно учење

 

Кључни принцип у овом случају је да су наставне методе фокусиране на ученика, при чему се ученици истински укључују у процес учења и охрабрују да остваре свој потенцијал током часова. Улога наставника је да креира прилике за ученике да остваре свој потенцијал на часу. Активно учење често може бити потпомогнуто иновативно дизајнираним простором за учење.

 

Пројекат Novigado подржао је школе и наставнике у преласку из традиционалних учионица у флексибилне просторе за учење кроз методе активног учења и наставе са учеником у фокусу. Он је развио програм обуке који помаже школама да примене начела активног учења, пружајући смернице за флексибилне амбијенте учења и средство за наставни сценарио.

 

Поред тога, Пројекат 2Smile нуди перспективу учења са учеником у фокусу и другачији приступ процесу учења уз објашњавање функције сваког актера у њему. Ова нова перспектива узима у обзир стратегију читаве школе, при чему су све стране укључене у образовни процес са холистичким начином размишљања а ученици су у центру процеса учења.

 

 

 

Комбиновано учење

 

 

У формалном образовању и обуци, термин „комбиновано учење“ односи се на ситуацију када школе, наставници или ученици користе више од једног метода наставе или учења. Оно може представљати комбинацију већег броја дигиталних и аналогних средстава учења, као и физичке локалитете попут спољних локација, историјских или културних налазишта, компанија и још много тога.

 

Пројекат SMART-MT успео је да смањи лоше резултате ученика из математике тако што им је обезбедио атрактивна дигитална средства учења. У пројекту се користио приступ комбинованог учења, уз обрнуте методе обуке, микро-учење, гејмификацију и Отворене образовне ресурсе.

 

Пројекат FERTILE подржава савремене методе наставе које вреднују међу-дисциплинарно учење уз фузију уметничког изражаја и едукативне роботике, како би се развило рачунарско размишљање у окружењу комбинованог учења.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering