Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Yenilikçi öğretim ve öğrenmeye yönelik alternatif yaklaşımlar

Bir sınıfı daha yenilikçi hale getirmenin tam bir kestirme yolu ya da sihirli bir formülü yoktur. Yenilik, bir öğretmenin yaptığı ufak seçimlerin bir parçası olabileceği gibi öğrenmenin gerçekleştiği daha geniş bir bağlamın parçası da olabilir.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

Bu yazıda, illa yeni olmasalar da doğru şekilde kullanıldıklarında öğreniciler açısından bir fark yaratabilecek bazı pedagojik yaklaşımlara bir bakış atacağız.

 

Bedenlenmiş öğrenme

Bedenlenmiş öğrenme, zihin, beden, fiziksel hareket, biliş ve duyguları da kapsayacak şekilde tüm bedenin öğrenme sürecine dâhil olmasını vurgular. Bedenlenmiş öğrenme, öğrencileri duygusal olarak sürece hareketsiz oturarak gerçekleşen öğrenmeden daha fazla dâhil eder. Fiziksel aktiviteler öğrencilerin bilişsel kabiliyetleri ve öğrenme çıktıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

 

ENABLES projesi, okullarda sanat tabanlı ve bedenlenmiş faaliyetler yoluyla dağıtımcı liderlik geliştirmeye odaklanmaktadır. Projede, kolaj ve bedenlenmiş hareket, yaratıcı yazma ve yansıtma, drama ve doğaçlama ve vinyetlerin dâhil olduğu farklı yöntemler öne sürülmektedir.

 

Başka bir proje olan INTELed’de ise kapsayıcı eğitim için bedenlenmiş öğrenme ve çok algılı öğrenme teknikleri kullanılır. Projenin ana çıktıları, bir eğitim el kitabı, en iyi uygulamalar koleksiyonu ve BİT çok algılı oyunlarının çevrimiçi bir arşividir.

 

 

 

 

Uyarlanabilir öğrenme

Uyarlanabilir öğretim, tüm öğrencilerin güçlü yanlarıyla ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Her öğrenciye tek tek odaklanan farklılaştırma tekniğinin aksine, uyarlanabilir öğretim tekniği tüm sınıfa odaklanır. Bu tekniğin, örneğin öğrencileri etkili bir şekilde gruplara ayırarak, daha büyük bir iskele elde etmek amacıyla soruları farklı şekilde tekrar ifade ederek veya ek ön öğretim sunarak tüm öğrencilerin başarıyı deneyimlemesi için fırsatlar yaratması gerekir.

 

AILE projesi, her öğrencinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilecek bir teknolojik araç sunmayı amaçlamaktadır. Bu araç Öğrenmede Evrensel Tasarım ilkeleri esas alınarak geliştirilmektedir. Bu aracın uygulanması, öğretmenlere öğrencilerin gereksinimlerine uyarlanmış bir müfredatı tek bir platformdan oluşturmak konusunda yardımcı olur.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktif öğrenme

 

Buradaki temel ilke, öğretim yöntemlerinin öğrencileri öğrenme sürecine tam anlamıyla dâhil etmek ve onları derslerde potansiyellerini göstermeye teşvik etmek suretiyle öğrenci merkezli olmasıdır. Burada öğretmenin rolü öğrencilerin sınıfta potansiyellerine ulaşması için fırsatlar yaratmaktır. Aktif öğrenme çoğu zaman, yenilikçi bir yaklaşımla tasarlanmış öğrenme alanlarıyla desteklenebilir.

 

Novigado projesi okul ve öğretmenleri öğrenci merkezli aktif öğretim yöntemleri yoluyla geleneksel sınıflardan esnek öğrenme alanlarına geçmeleri konusunda desteklemiştir. Okullara esnek öğrenme ortamlarına yönelik kılavuzlar ve bir öğrenme senaryosu aracı sunarak aktif öğrenme ilkelerini uygulamaları konusunda yardımcı olan bir eğitim programı geliştirmiştir.

 

Buna ilaveten,  2Smile projesi de öğrenme sürecine farklı bir yaklaşım getirip her aktörün bu süreçteki rolünü açıklayarak öğrenci merkezli bir öğrenme bakış açısı sunar. Bu yeni bakış açısı, tüm tarafların eğitim sürecine bütüncül bir düşünce tarzıyla katıldığı ve öğrencilerin öğrenme sürecinin merkezinde yer aldığı bir tüm okul stratejisini dikkate almaktadır.

 

 

 

 

 

Harmanlanmış öğrenme

Örgün eğitim öğretimde, ‘harmanlanmış öğrenme’ terimi birden fazla öğretim ve öğrenme yöntemi kullanan okul, öğretmen veya öğrencilere yönelik kullanılır. Birden fazla dijital ya da analog öğrenme aracını bir araya getirebildiği gibi dış mekânlar, tarihi ya da kültürel alanlar, işletmeler vs. gibi fiziksel alanları da kombine edebilir.

 

SMART-MT projesi, öğrencilere dijital öğrenme araçları sunarak matematik dersinde düşük başarı elde etme oranlarını azaltmayı başarmıştır. Bu projede ters yüz eğitim yöntemlerinin, mikro öğrenmenin, oyunlaştırmanın ve Açık Eğitim Kaynaklarının kullanıldığı bir harmanlanmış öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir.

 

FERTILE projesi, bir harmanlanmış öğrenme ortamında sayısal düşünmenin geliştirilmesi amacıyla eğitsel robotik uygulamalarıyla sanatsal dışavurumun birleştirilmesi yoluyla disiplinlerarası öğrenmeye değer veren modern öğretim yöntemlerini desteklemektedir.

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering