Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternatieve methodes voor innovatief lesgeven en leren

Er is geen snelle route of magisch trucje om het klaslokaal innovatiever te maken. Innovatie kan onderdeel zijn van kleine keuzes die een leerkracht maakt of deel uitmaken van de bredere context waarin leren plaatsvindt.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

In dit artikel kijken we naar een paar pedagogische methodes die niet persé nieuw zijn, maar die wanneer ze goed toegepast worden, een verschil kunnen maken voor leerlingen.

 

Lichaamsgericht leren

 

Lichaamsgericht leren legt de nadruk op het betrekken van het gehele lichaam bij het leerproces, waaronder geest, lichaam, fysieke actie, perceptie en emoties. Door lichaamsgericht leren kunnen leerlingen meer emotioneel betrokken raken dan in een zittende omgeving. Fysieke activiteiten kunnen een positief effect hebben op het waarnemingsvermogen en de leerresultaten van leerlingen.

 

Het ENABLES project richt zich op het ontwikkelen van gedeeld leiderschap in scholen door middel van kunst en lichaamsgerichte activiteit. Het project stelt verschillende methodes voor, waaronder collage en lichaamsgerichte beweging, creatief schrijven en reflectie, drama en improvisatie en karakterschetsen.

 

Een ander project, INTELed, maakt gebruik van leren en multisensorische technieken voor inclusief onderwijs. De belangrijkste opbrengsten van het project zijn een trainingshandboek, een verzameling van beste praktijken en een online bron van multisensorische spellen.

 

 

 

 

Adaptief leren

 

Adaptief onderwijs neemt de sterke punten en behoeftes van alle leerlingen in beschouwing. In tegenstelling tot differentiatie, dat zich richt op de individuele leerlingen, richt adaptief lesgeven zich op de hele klas. Het zou voor alle leerlingen mogelijkheden moeten scheppen om succes te ervaren, bijvoorbeeld door leerlingen effectief in groepjes in te delen, vragen opnieuw te formuleren om een breder kader te bieden of aanvullend voor-onderwijs te leveren.

 

Het AILE project wil een technologisch hulpmiddel bieden dat aangepast kan worden aan de behoeftes van elke afzonderlijke leerling. Het hulpmiddel is gebouwd op de uitgangspunten van Universal Design for Learning. Het implementeren van dit hulpmiddel helpt leerkrachten een leerplan op te stellen dat op maat gemaakt is voor de behoeften van leerlingen, vanuit een enkel platform.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Actief leren

 

Het kernbeginsel hier is dat onderwijsmethoden leerlinggericht zijn, en daarmee leerlingen werkelijk betrekken bij het leerproces en hen aanmoedigt om hun mogelijkheden optimaal te benutten tijdens de lessen. Het is de rol van de leerkracht om kansen voor de leerlingen te creëren om hun mogelijkheden ten volle te benutten in het klaslokaal. Actief leren kan vaak ondersteund worden door innovatief ontwikkelde leerruimtes.

 

Het Novigado project ondersteunt scholen en leerkrachten bij de transitie van het traditionele klaslokaal naar flexibele leerruimtes door middel van leerlinggericht actief leren en onderwijsmethodes. In het project is een trainingsprogramma ontwikkeld dat scholen helpt de grondbeginselen van actief leren toe te passen en het biedt richtlijnen voor flexibele leeromgevingen en een leerscenario-hulpmiddel.

 

Aanvullend, biedt het 2Smile project een leerlinggericht leerperspectief dat een andere benadering van het leerproces voorstelt en de functie van elke speler daarin uitlegt. Dit nieuwe perspectief houdt rekening met een strategie voor de hele school waarin alle partijen betrokken zijn bij het onderwijsproces met een holistische denkstijl en waar leerlingen centraal staan in het leerproces.

 

 

Gemengd leren

 

Bij regulier onderwijs en training, verwijst de term ‘gemengd leren’ naar scholen, leerkrachten of leerlingen waar meer dan één onderwijs- of leermethode toegepast wordt. Het kan meerdere digitale en analoge leerhulpmiddelen combineren, maar ook fysieke plaatsen zoals openlucht locaties, historische of culturele plekken, bedrijven en veel meer.

 

Het SMART-MT project is erin geslaagd het onderpresteren van leerlingen bij wiskunde en rekenen te verminderen door ze aantrekkelijke digitale leermiddelen te geven. Het project koos voor een benadering van gemengd leren en maakte gebruik van de trainingsmethodes van de omgekeerde klas, micro-onderwijs, gamificatie en open leermiddelen.

 

Het FERTILE project ondersteunt moderne onderwijsmethodes die belang hechten aan vakoverschrijdend onderwijs door artistieke expressie samen te laten smelten met educatieve robotica om computationeel denken in een gemengd leren-omgeving te ontwikkelen.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering