Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Approċċi alternattivi għat-tagħlim u l-imprendiment innovattiv

Klassi ma ssirx innovattiva billi taqta’ l-kantunieri jew tagħmel il-maġija. L-innovazzjoni tista’ tkun parti minn għażliet żgħar li għalliem jagħmel, jew parti mill-kuntest usa’ li fih iseħħ it-tagħlim.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

F’dan l-artiklu, se nagħtu ħarsa lejn xi approċċi pedagoġiċi li mhumiex neċessarjament ġodda, iżda li jistgħu jagħmlu differenza għall-istudenti meta jintużaw kif suppost.

 

 

 Tagħlim inkorporat

It-tagħlim inkorporat jenfasizza l-involviment tal-ġisem kollu fil-proċess tat-tagħlim, inkluż il-moħħ, il-ġisem, l-azzjoni fiżika, il-konjizzjoni u l-emozzjonijiet. It-tagħlim inkorporat jista’ jwassal biex l-istudenti jkuni aktar emozzjonalment involuti milli meta jkunu f’ambjent sedentarju. L-attivitajiet fiżiċi jista’ jkollhom impatt pożittiv fuq il-fakultajiet tal-konjizzjoni tal-istudenti u r-riżultati tat-tagħlim.

 

Il-projett ENABLES jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ tmexxija distribwita fl-iskejjel permezz ta’ attività inkorporata u bbażata fuq l-arti. Il-proġett jipproponi metodi differenti, inkluż collages u moviment inkorporat, il-kitba u riflessjoni kreattiva, id-drama u l-improvizzazzjoni, u vinjetti.

 

Proġett ieħor, INTELed, juża tagħlim inkorporat u tekniki multisensorji għal edukazzjoni inklużiva. Ir-riżultati ewlenin tal-proġett huma manwal ta’ taħriġ, ġabra tal-aħjar prattiki, u repożitorju online ta’ logħob multisensorjali tal-ICT.

 

 

 

Tagħlim adattiv

It-tagħlim adativ jikkunsidra l-punti b’saħħithom u l-ħtiġijiet tal-istudenti kollha. B’differenza mid-divrenzjar, li jiffoka fuq studenti individwali, it-tagħlim adattiv jiffoka fuq il-klassi kollha. Dan għandu joħloq opportunitajiet biex l-istudenti kollha jkollhom suċċess, pereżempju billi jiġbor lill-istudenti b’mod effettiv, jibdel il-mistoqsijiet biex jipprovdu bażi aħjar, jew jipprovdi għarfien addizzjonali qabel it-tagħlim.

 

Il-proġett AILE jfittex li jipprovdi għodda teknoloġika li tista’ tiġi adattata għall-ħtiġijiet ta’ kull student. L-għodda hija mibnija fuq il-prinċipji tad-Disinn Universali għat-Tagħlim. L-implimentazzjoni ta’ din l-għodda tgħin lill-għalliema joħolqu kurrikulu li huwa mfassal għar-rekwiżiti tal-istudenti, minn pjattaforma waħda.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Tagħlim attiv

Il-prinċipju ewlieni hawnhekk huwa li l-metodi ta’ tagħlim huma ċċentrati fuq l-istudenti, verament jinvolvu lill-istudenti fil-proċess tat-tagħlim u jħeġġuhom jiksbu l-potenzjal tagħhom waqt il-lezzjonijiet. Ir-rwol ta’ għalliem huwa li joħloq opportunitajiet biex l-istudenti jiksbu l-potenzjal tagħhom fil-klassi. It-tagħlim attiv ħafna drabi jista’ jiġi appoġġjat bi spazji ta’ tagħlim iddisinjati b’mod innovattiv.

 

Il-proġett Novigado appoġġja lill-iskejjel u lill-għalliema fit-tranżizzjoni mill-klassi tradizzjonali għal spazji ta’ tagħlim flessibbli permezz ta’ apprendiment attiv u metodi ta’ tagħlim iċċentrati fuq l-istudenti. Huwa żviluppa programm ta’ taħriġ li jgħin lill-iskejjel japplikaw il-prinċipji tat-tagħlim attiv u jipprovdi linji gwida għal ambjenti ta’ tagħlim flessibbli u għodda ta’ xenarju għat-tagħlim.

 

Barra minn hekk, il-proġett 2Smile joffri perspettiva ta’ tagħlim iċċentrat fuq l-istudent li tissuġġerixxi approċċ differenti għall-proċess ta’ tagħlim u li tispjega l-funzjoni ta’ kull attur fih. Din il-perspettiva l-ġdida tqis strateġija ta’ skola sħiħa, li fiha l-partijiet kollha huma involuti fil-proċess edukattiv bi stil olistiku ta’ ħsieb u l-istudenti huma fiċ-ċentru tal-proċess ta’ tagħlim.

 

 

 

Tagħlim imħallat

Fl-edukazzjoni u t-taħriġ formali, it-terminu “tagħlim imħallat” jirreferi għal skejjel, għalliema, jew studenti li jużaw aktar minn metodu wieħed ta’ tagħlim jew apprendiment. Dan jista’ jikkombina għodod ta’ tagħlim diġitali u analogi multipli, kif ukoll postijiet fiżiċi bħal postijiet fil-beraħ, siti storiċi jew kulturali, negozji, u aktar.

 

Il-proġett SMART-MT irnexxielu jnaqqas il-prestazzjoni baxxa tal-istudenti fil-matematika billi pprovdihom b’għodod ta’ tagħlim diġitali attraenti. Il-proġett ħa approċċ ta’ tagħlim imħallat, permezz tal-metodi ta’ taħriġ bil-maqlub, it-tagħlim mikro, il-gamifikazzjoni u r-Riżorsi Edukattivi Miftuħa.

 

Il-proġett FERTILE jappoġġja metodi ta’ tagħlim moderni li jivvalutaw it-tagħlim transdixxiplinari billi jgħaqqdu l-espressjoni artistika mar-robotika edukattiva biex jiżviluppaw ħsieb komputazzjonali f’ambjent ta’ tagħlim imħallat.

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering