Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternatīvas pieejas novatoriskām mācībām

Nav vienas receptes vai burvju trika, kā padarīt klasi novatoriskāku. Inovācija var būt daļa no skolotāja ikdienas izvēlēm vai arī daļa no plašāka konteksta, kurā notiek mācīšanās.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

Šajā rakstā aplūkosim dažas pedagoģiskas pieejas, kas ne vienmēr ir jaunas, taču, izmantojot tās pienācīgi, var palīdzēt tiem, kuri mācās.

 

Iemiesota mācīšanās

 

Iemiesota mācīšanās uzsver visa ķermeņa — prāta, ķermeņa, fiziskās darbības, domāšanas un emociju — iesaistīšanu mācīšanās procesā. Iemiesota mācīšanās var palīdzēt skolēnus iesaistīt emocionālāk nekā sēdoša vide. Fiziskas aktivitātes var labvēlīgi ietekmēt skolēnu kognitīvās spējas un mācīšanās rezultātus.

 

Projektā “ENABLES” uzmanība ir vērsta uz sadalītas līderības veidošanu skolās, izmantojot ķermenisku aktivitāti, kas saistīta ar mākslu. Projektā ierosinātas dažādas metodes, to skaitā kolāža un ķermeniska kustība, radošā rakstīšana un pārdomas, aktierspēle un improvizācija, kā arī etīdes.

 

Savukārt projektā “INTELed” izmantota iemiesota mācīšanās un dažādu maņu metodes iekļaujošas izglītības veicināšanai. Projekta galvenie rezultāti ir mācību rokasgrāmata, labāko prakšu apkopojums un tiešsaistes krātuve ar IKT spēlēm, kurās izmantotas dažādas maņas.

 

 

 

Adaptīvā mācīšanās

 

Adaptīvā mācīšanā tiek ņemtas vērā visu skolēnu stiprās puses un vajadzības. Atšķirībā no diferencēšanas, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta atsevišķiem skolēniem, adaptīvā mācīšana ir vērsta uz visu klasi. Tai būtu jārada iespējas visiem skolēniem gūt panākumus, piemēram, efektīvi grupējot skolēnus, pārveidojot jautājumus, lai sniegtu lielāku atbalstu, vai nodrošinot papildu pimsmācīšanu.

 

Projekta “AILE” mērķis ir piedāvāt tehnoloģisku rīku, ko var pielāgot katra skolēna vajadzībām. Rīks ir izstrādāts, pamatojoties uz universālā mācīšanās dizaina principiem. Šī rīka īstenošana palīdz skolotājiem vienā platformā radīt programmu, kas ir pielāgota skolēnu vajadzībām.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktīva mācīšanās

 

Tās galvenais princips ir tāds, ka mācīšanas metodes ir vērstas uz skolēnu, patiesi iesaista skolēnus mācīšanās procesā un mudina viņus mācību stundās sasniegt savu potenciālu. Skolotāja uzdevums ir radīt skolēniem iespējas klasē sasniegt savu potenciālu. Aktīvu mācīšanos bieži var veicināt ar novatoriski veidotām mācīšanās telpām.

 

Projekts “Novigado” palīdzēja skolām un skolotājiem pārejā no tradicionālās klases uz elastīgas mācīšanās telpām, izmantojot uz skolēniem vērstas aktīvas mācīšanās un mācīšanas metodes. Tajā tika izstrādāta apmācību programma, kas palīdz skolām īstenot aktīvas mācīšanās principus, piedāvājot vadlīnijas elastīgas mācīšanās vidēm, kā arī mācīšanās scenārija rīku.

 

Savukārt projekts “2Smile” piedāvā uz skolēnu vērstu mācīšanās skatījumu, ierosinot atšķirīgu pieeju mācīšanās procesam un paskaidrojot katra dalībnieka uzdevumu tajā. Šajā jaunajā skatījumā tiek ņemta vērā visas skolas stratēģija, kurā visas puses ir iesaistītas izglītības procesā, izmantojot plašu domāšanu, un skolēni ir mācīšanās procesa centrā.

 

 

 

 

 

 

Kombinētās mācības

Formālajā izglītībā un apmācībā “kombinētās mācības” nozīmē, ka skolas, skolotāji vai skolēni izmanto vairāk nekā vienu mācīšanas vai mācīšanās metodi. Tajās var tikt apvienoti vairāki digitālie un analogie mācīšanās rīki, kā arī fiziskas vietas, piemēram, ārtelpas, vēsturiskas vai kultūras vietas, uzņēmumi u.c.

Projektā “SMART-MT” izdevās uzlabot skolēnu nepietiekamos sasniegumus matemātikā, piedāvājot viņiem vilinošus digitālos mācīšanās rīkus. Projektā tika izvēlēta kombinēto mācību pieeja, izmantojot apvērstās klases metodes, mikromācīšanos, spēliskošanu un atvērtos izglītības resursus.

Projekts “FERTILE” atbalsta modernas mācīšanas metodes, kurās ir novērtēta starpnozaru mācīšanās, apvienojot māksliniecisku izpausmi ar izglītojošu robotiku, lai attīstītu algoritmisko domāšanu kombinēto mācību vidē.

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering