Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternativa metoder för innovativ undervisning och inlärning

Det finns inga tydliga genvägar eller magiska trick för att göra klassrummet mer innovativt. Innovation kan vara en del av de val som läraren gör, eller en del av ett större sammanhang där inlärningen sker.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

I den här artikeln tittar vi på några pedagogiska metoder som inte nödvändigtvis är nya, men som om de används på rätt sätt kan göra skillnad för eleverna.

 

Förkroppsligat lärande

 

Inom förkroppsligat lärande används hela kroppen i inlärningsprocessen, med hjälp av sinne, kropp, fysiska aktiviteter, kognition och känslor. Förkroppsligat lärande kan få eleverna att vara mer känslomässigt delaktiga än i en mer stillasittande miljö. Fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på elevernas kognitiva förmåga och deras skolresultat.

 

I ENABLES-projektet fokuserar man på att utveckla ett delegerat ledarskap i skolorna med hjälp av konstbaserade och förkroppsligade aktiviteter. I projektet föreslås olika metoder, inklusive kollage och rörelser med kroppen, kreativt skrivande och reflektion, drama och improvisation samt vinjetter.

 

I ett annat projekt, INTELed, används förkroppsligat lärande och tekniker för flera sinnen för att skapa inkluderande undervisning. De främsta resultaten från projektet är en utbildningshandbok, en samling med bästa praxis samt en onlinekatalog med IKT-spel för flera sinnen.

 

Anpassat lärande

 

Inom anpassat lärande beaktas alla elevers styrkor och behov. Till skillnad från vid differentiering, där man fokuserar på enskilda elever, har man vid anpassat lärande fokus på hela klassen. Det bör skapa möjligheter för alla elever att uppleva framsteg, till exempel genom att man delar in eleverna på ett effektivt sätt, formulerar om frågor för att ge bättre stöttning eller tillhandahåller ytterligare förberedelseundervisning.

 

Syftet med AILE-projektet är att tillhandahålla ett tekniskt verktyg som kan anpassas till alla elevers olika behov. Verktyget bygger på principerna inom en ”universell utformning av inlärningsmetoder”. Genom att använda det här verktyget får lärarna hjälp att skapa en läroplan som är anpassad efter elevernas behov, från en enda plattform.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktivt lärande

 

Den grundläggande principen här är att undervisningsmetoderna är inriktade på eleverna för att de ska kunna vara delaktiga i inlärningsprocessen och för att uppmuntra dem att uppnå sin potential under lektionerna. Lärarens roll är att skapa möjligheter för eleverna att uppnå sin potential i klassrummet. Aktivt lärande kan ofta stöttas genom innovativt utformade inlärningsutrymmen.

 

I Novigado-projektet stöttades skolor och lärare i omställningen från det traditionella klassrummet till flexibla inlärningsutrymmen genom elevfokuserat aktivt lärande och undervisningsmetoder. I projektet utarbetades ett utbildningsprogram som hjälper skolor att använda principerna för aktivt lärande och man tillhandahåller riktlinjer för flexibla inlärningsmiljöer och verktyg för olika inlärningsscenarion.

 

I 2Smile-projektet ges elevfokuserade inlärningsperspektiv med en annan metod kring inlärningsprocessen, där man förklarar varje aktörs funktion inom själva metoden. Genom det här nya perspektivet beaktas en övergripande strategi för skolan, där alla parter är inkluderade i utbildningsprocessen med en helhetssyn och där eleverna står i centrum för inlärningsprocessen.

 

 

Blandat lärande

 

I formell utbildning avser begreppet ”blandat lärande” skolor, lärare eller elever som använder mer än en undervisnings- eller inlärningsmetod. Man kan kombinera flera digitala och analoga inlärningsverktyg, samt olika fysiska platser utomhus, historiska eller kulturella platser, företag och mycket annat.

 

I SMART-MT-projektet lyckades man förbättra elevernas resultat i matematik genom att ge dem intressanta digitala inlärningsverktyg. I projektet användes en metod för blandat lärande, med omvänt/flippat lärande, mikrolärande, spel och öppna utbildningsresurser.

 

I FERTILE-projektet stöttas moderna undervisningsmetoder som fokuserar på ämnesövergripande lärande genom att man blandar konstnärliga uttryck med robotteknik för undervisning för att utveckla datalogiskt tänkande i en miljö med blandat lärande.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering