Skip to main content
European School Education Platform

Governance

2022'de başlatılan Avrupa Okul Eğitimi Platformu, okul eğitimi sektöründeki tüm paydaşlar - okul personeli, araştırmacılar, politika yapıcılar ve diğer profesyoneller - için buluşma noktasıdır. Hizmet öncesi mesleki eğitim ve öğretim de dahil olmak üzere, erken çocukluk eğitimi ve bakımından ilk ve ortaöğretim kadar tüm eğitim seviyelerini kapsar. Platform, aynı zamanda, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning'e de ev sahipliği yapmaktadır.
alt

Avrupa Okul Eğitimi Platformu’nun ve eTwinning topluluğunun hayata geçirilmesi; Avrupa eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+ tarafından sağlanan finansman sayesinde mümkün olmuştur. Söz konusu platform ve topluluk, Avrupa Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün girişimleridir. European Schoolnet (koordinasyon, içerik ve hizmetler) ve Tremend Software Consulting SRL (teknik altyapı) tarafından Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile yapılan hizmet sözleşmeleri kapsamında yürütülmektedir.

 

eTwinning’in temel paydaşları; kayıtlı kullanıcıları (eTwinnerlar), Ulusal Destek Kuruluşları (UDS), Merkezi Destek Servisi (MDS), Avrupa Komisyonu (Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü) ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’dır.