Skip to main content
European School Education Platform

Ağ kurma alanı

Genel bakış

 

İşbirliği yapacağınız kişileri, kuruluşları ve okulları bulun. Projelere ve mesleki gelişim fırsatlarına katılın.

 

Kişiler

 

Avrupa Okul Eğitimi Platformu'nda kayıtlı olan kişilere ve üyelikleri doğrulanmış eTwinnerlara ulaşın.

 

Okullar ve kuruluşlar

 

Avrupa Okul Eğitimi Platformu'nda kayıtlı olan kuruluşlara ve eTwinning'de yer alan okullara ulaşın.

 

Projeler

 

eTwinning öğretmenleri ve projeleri aracılığıyla Avrupa’daki eğitim trendlerini keşfedin.

 

Ortak bulma

 

Ortak projeler yürütmek için, Erasmus+ programı kapsamında yer alan ve eTwinning'e katılmış olan ülkelerde, ortak okul ve kuruluşlar için arama yapın. Okul personelinin yurtdışında ev sahipliği yapan okullarda eğitim görevleri ve işbaşı eğitimleri (gölge eğitim) üstlenmesine yönelik fırsatlar hakkında bilgi edinin.

Updated on 15.08.22