Skip to main content
European School Education Platform

Avrupa Okul Eğitimi Platformu ve sunulan hizmetler

2022'de başlatılan Avrupa Okul Eğitimi Platformu, okul eğitimi sektöründeki tüm paydaşlar - okul personeli, araştırmacılar, politika yapıcılar ve diğer profesyoneller - için buluşma noktasıdır. Hizmet öncesi mesleki eğitim ve öğretim de dahil olmak üzere, erken çocukluk eğitimi ve bakımından ilk ve ortaöğretim kadar tüm eğitim seviyelerini kapsar. Platform, aynı zamanda, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning'e de ev sahipliği yapmaktadır.

Bu çevrimiçi çok dilli platform, tüm kullanıcılar için ücretsizdir. Burada şunları yapabilirsiniz:

 

  • Uzman görüşleri, haber makaleleri, röportajlar, güncel haberler ve uygulama örnekleri gibi her hafta yayınlanan yeni içeriklerle gelişmeleri takip edebilirsiniz.
  • Yakın tarihli araştırmalardan alınan raporlar, Avrupa projeleri ve eğitim kurslarında oluşturulan eğitim materyallerinin yanı sıra erken okul terkini önlemeye yönelik materyaller ve kendi okul aktivitelerinizi geliştirmenize yardımcı olacak bir öz değerlendirme aracı da içeren ‘Okullar için Avrupa Araç Kiti’ gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
  • Okulların Erasmus+ başvurularını hazırlamalarına yardımcı olmak için hazırlanan üç pratik aracı (kurs kataloğu, hareketlilik fırsatlarını içeren kılavuz ve stratejik ortaklık araştırması) içeren Erasmus+ fırsatları aracılığıyla hibe programı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • EU Academy (AB Akademisi) ile işbirliği içinde gerçekleştirilen ücretsiz çevrimiçi kurslar, web seminerleri ve eğitim materyalleri gibi mesleki gelişim fırsatlarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz.
  • Avrupa'da görev yapan ve üyelikleri doğrulanmış okul çalışanlarını içeren eTwinning topluluğuyla etkileşim kurabilir, işbirliği yapabilir ve projeler geliştirebilirsiniz.

 

Avrupa Okul Eğitimi Platformu’nun ve eTwinning topluluğunun hayata geçirilmesi; Avrupa eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+ tarafından sağlanan finansman sayesinde mümkün olmuştur. Söz konusu platform ve topluluk, Avrupa Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün girişimleridir. European Schoolnet (koordinasyon, içerik ve hizmetler) ve Tremend Software Consulting SRL (teknik altyapı) tarafından Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile yapılan hizmet sözleşmeleri kapsamında yürütülmektedir.

 
eTwinning topluluğu, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile yapılan hibe anlaşmaları kapsamında Erasmus+ tarafından finanse edilen ulusal destek kuruluşlarının desteği sayesinde varlığını sürdürmektedir. Benzer şekilde, platformun başarısının bir kısmı da destekleyici ortaklar sayesindedir.


 

eTwinning

2005 yılında başlatılan eTwinning, özellikle, eTwinning'e katılan ülkelerdeki temel mesleki eğitim düzeyinde ve erken çocukluk eğitimi ve bakımından lise düzeyine kadar olan eğitim ve öğretim sürecinde görev yapan eğitimciler ile diğer tüm okul personeline açık olan bir topluluktur. eTwinning, metodoloji, pedagojik yaklaşım, uygulama topluluğu ve inovasyon, iletişim ve işbirliğini mümkün kılan bir platform içermektedir.


eTwinning’in temel paydaşları; kayıtlı kullanıcıları (eTwinnerlar), Ulusal Destek Kuruluşları (UDS), Merkezi Destek Servisi (MDS), Avrupa Komisyonu (Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü) ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’dır.

 
Okul personeli, eTwinning'e katılarak, 'Avrupa'daki Okullar için oluşturulmuş olan Topluluk’ içinde yer almanın avantajlarını deneyimleyebilir. Kayıtlı ve üyelikleri doğrulanmış eTwinnerlar, Avrupa Okul Eğitimi Platformu'ndaki sınırlı eTwinning alanına ve diğer özelliklere erişim sağlayabilmektedir.

 
Avrupa düzeyinde, halihazırda mevcut olan Merkezi Destek Servisi (MDS), Ulusal Destek Kuruluşları ağını Avrupa Komisyonu ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile koordine etmektedir. Okul personelinin kaydolabileceği, ortaklar bulabileceği ve birlikte çalışabileceği araçlar ve hizmetler sunan tamamen çok dilli bir web sitesi olan eTwinning alanından sorumludur. MDS, ayrıca pedagojik ve teknik yardım masası hizmetleri sağlar ve öğretmenler için eTwinning hakkında özel eğitim oturumları düzenler.

 

Buraya tıklayarak eTwinning hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

EU flags

eTwinning ulusal destek kuruluşları

Ulusal destek kuruluşları, kullanıcı kayıtlarının incelenmesinden, bulundukları ülkelerde eTwinning'in tanıtılmasından, öğretmenlerin projelerini kurmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmaktan, okulları eTwinning projelerine başarılı katılımlarından dolayı ödüllendirmekten, öğretmenler için eğitim oturumları düzenlemekten ve eTwinning'in yerel okulların özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gelişmesini sağlamaktan sorumludurlar.

Erasmus+ National Agencies

The EU works with National Agencies to bring the Erasmus+ programme as close as possible to participants.

Destekleyici ortaklar

Avrupa Okul Eğitimi Platformu’nun destekleyici ortakları; ilkeleri, değerleri ve hedefleri platformunkilerle uyumlu olan girişimler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıdır.

Geleceğin Öğretmenleri için eTwinning

eTwinning, geleceğin öğretmenlerinin erişimini genişletmek ve onları bu sürece dahil etmek için bir strateji olarak hizmet öncesi öğretmenlik eğitimini (ITE) içermektedir. Giderek artan sayıda örnek, eTwinning'i öğretmen adaylarının eğitimine dahil etmenin onlar ve kurumları için çok değerli katkılar sağladığını göstermektedir.