Skip to main content
European School Education Platform

Geleceğin Öğretmenleri için eTwinning

eTwinning, geleceğin öğretmenlerinin erişimini genişletmek ve onları bu sürece dahil etmek için bir strateji olarak hizmet öncesi öğretmenlik eğitimini (ITE) içermektedir. Giderek artan sayıda örnek, eTwinning'i öğretmen adaylarının eğitimine dahil etmenin onlar ve kurumları için çok değerli katkılar sağladığını göstermektedir.
Smiling people in a group

21. yüzyıl becerilerinin pratik olarak uygulanmasından uluslararası, işbirlikçi projelere katılmaya kadar, "Geleceğin Öğretmenleri için eTwinning" ile ilgili aktiviteler, eTwinning'in yeni nesil öğretmenlerin gelişimine nasıl yardımcı olabileceğinin mükemmel bir örneğidir.


eTwinning’in hizmet öncesi öğretmenlik eğitimine sağladığı katkılar şunlardır:

 

  • Proje eğitimi ve multidisipliner çalışmaların keşfedilmesi ve uygulanması
  • BİT ve dil becerilerinin geliştirilmesi
  • Avrupa deneyimi, uluslararası ve kültürlerarası deneyim,
  • Mesleki becerilerin geliştirilmesi (proje yönetimi, hedeflerin belirlenmesi, planlama, ekip çalışması),
  • Mesleki uygulamaların analiz edilmesi: Diğer eğitim sistemlerinden öğretmenlerle karşılıklı alışveriş.

 

Nasıl katılabilirsiniz?


eTwinning’in tanıtılması için kullanılan modeller, ülkeye ve kuruma göre değişir ama iki ana aktiviteyi içerir:

 

  1. Öğrencilere ‘eTwinning’in tanıtılması’ konusunun, Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimi müfredatına dahil edilmesi,
  2. Öğretmen eğitmenleri ve/veya öğretmen adayları arasında küçük işbirlikçi eTwinning projelerinin (yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde) oluşturulması veya okullara atanan öğretmen adaylarının öğrencilerle küçük eTwinning projeleri yapması

 

eTwinning Ulusal Destek Kuruluşları (UDS); Hizmet öncesi Öğretmenlik eğitimi veren kurumlara, diğer ülkelerdeki bu tür kurumlar ve öğrencileri arasında bağlantı kurma konusunda eğitim, teknik destek ve yardım sağlar.


Hizmet öncesi öğretmenlik eğitimi veren kurumlar (hem eğitimciler hem de aday öğretmenler), katılım yolları hakkında bilgi toplamak için eTwinning gruplarını, farklı modelleri, ITE faaliyetleri örneklerini, sunumları ve ortak bulma forumunu kullanabilirler.


Nasıl katılabilirsiniz?


eTwinning'in bu alanı, kendi ülkelerindeki UDS ile resmi bir anlaşma yapmış olması gereken sınırlı sayıda kurumla sınırlandırılmıştır. Öğretmen adayı veya öğretmen eğitmeni iseniz ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, lütfen ülkenizdeki UDS ile iletişime geçiniz.