Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Avrupa Komisyonu, öğretmenlerin çalışmalarını kabul eder ve onlara eTwinning ve Erasmus+ program faaliyetleri için değerlendirilmek üzere fırsatlar sağlayarak bu çalışmaları tanımayı amaçlar.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinning Kalite Etiketleri, ortak bir değerlendirme çerçevesine dayalı bir projede gerçekleştirdikleri bireysel çalışmaları için öğretmenlere ve öğrencilerine verilir.
eTwinning European Quality Label icon
Avrupa Kalite Etiketi ile bir eTwinning projesine katılan tüm öğretmen ve öğrencilerin çalışmaları değerlendirilir.
eTwinning School Label icon
eTwinning Okulu etiketi, eTwinning değerlerini ve pedagojisini tanıtmada aktif rol oynayan, yerel toplulukları için referans noktası olan ve diğer okullar için model teşkil eden okullara verilir.
European Language Label icon
Avrupa Dil Etiketi, dil öğrenimi ve öğretimi alanında yeni tekniklerin ve girişimlerin geliştirilmesinin yanı sıra Avrupa çapında kültürlerarası farkındalığın artırılmasını teşvik eden bir ödüldür. Tüm eğitim ve öğretim alanlarında gerçekleştirilen ve Erasmus+ tarafından finansal olarak desteklenen projelere ve diğer girişimlere verilir.
Erasmus accreditation excellence label icon
Programın Ana Eylem 1'deki Erasmus akreditasyon planının bir parçası olarak, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim ile okul eğitimi alanlarında en üst düzeyde performans gösteren akredite kuruluşlara, uyguladıkları yüksek kaliteli hareketlilik projeleri için mükemmellik etiketleri verilir.

eTwinning European Prizes icon
eTwinning Avrupa Ödülleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin eTwinning'deki üstün çalışmaları için alabilecekleri en büyük onurdur.
Innovative Teaching Award icon
Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü, okul eğitimi ve temek Mesleki Eğitim ve Öğretim alanlarında Avrupa işbirliği projelerinin bir parçası olarak geliştirilen yenilikçi öğretim ve öğrenim uygulamalarını öne çıkarmaktadır. Girişim, Erasmus+ programı üzerine inşa edilmiştir.