Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning pro budoucí učitele

eTwinning využívá počátečního vzdělávání učitelů v rámci strategie rozšiřování své působnosti a navazování spolupráce s budoucími učiteli. Na rostoucím počtu příkladů je vidět, že zařazení eTwinningu do vzdělávání budoucích učitelů má velký přínos jak pro studenty učitelství, tak pro instituce, kde se vzdělávají.
Smiling people in a group

Díky praktickému uplatnění dovedností pro 21. století a zapojení do mezinárodních projektů spolupráce lze aktivity spojené s „eTwinningem pro budoucí učitele“ považovat za názorný příklad toho, jak může eTwinning pomoci s přípravou nové generace učitelů.

 

Z hlediska počátečnímu vzdělávání učitelů přináší eTwinning tyto výhody:
 

  • představení a realizace projektové výuky a multidisciplinárního stylu práce,
  • rozvíjení počítačových a jazykových dovedností,
  • získání evropských, mezinárodních a mezikulturních zkušeností,
  • rozvíjení profesních dovedností (vedení projektů, stanovování cílů, plánování či týmová práce),
  • možnost reflexe profesní praxe a výměny zkušeností s učiteli z jiných vzdělávacích systémů.

 

Jak se zapojit

 

Modely, jak se eTwinning zavádí do počátečního vzdělávání učitelů, se v jednotlivých zemích liší, ale v zásadě jsou jejich součástí dvě aktivity:
 

  1. zařazení modulu „Úvod do eTwinningu“ do programu počátečního vzdělávání učitelů;
  2. vytvoření malých eTwinningových projektů spolupráce pro školitele učitelů a/nebo studenty učitelství (a to na lokální, celostátní i mezinárodní úrovni) nebo malých eTwinningových projektů se žáky během pedagogické praxe studentů na školách.

 

Národní eTwinningové podpůrné organizace nabízí institucím vzdělávajícím budoucí učitele školení, technickou podporu a pomoc s navazováním kontaktů s institucemi a studenty v jiných zemích.

Instituce vzdělávající budoucí učitele (respektive jejich učitelé a studenti) mohou informace o možnostech, jak se do eTwinningu zapojit, získat prostřednictvím eTwinningových skupin, z různých vzorů a příkladů aktivit zaměřených na počáteční vzdělávání učitelů a prezentací činností a mohou také využít fórum pro vyhledávání partnerů. 
 

Jak se zapojit

 

Přístup do této části eTwinningu je vyhrazen omezenému počtu institucí, které se svou národní podpůrnou organizací musí uzavřít formální dohodu. Jste-li student učitelství nebo školitel učitelů a chcete-li získat další informace, obraťte se prosím na národní podpůrnou organizací ve své zemi.