Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning pre budúcich učiteľov

eTwinning zahŕňa vzdelávanie budúcich učiteľov (ITE) ako stratégiu na rozšírenie svojho dosahu a zapojenie budúcich učiteľov. Rastúci počet príkladov ukazuje, že zavedenie eTwinning do vzdelávania študentov učiteľstva je pre nich a ich inštitúcie veľmi cenné.
Smiling people in a group

Od praktického uplatňovania zručností 21. storočia až po zapájanie sa do medzinárodných projektov spolupráce sú aktivity súvisiace s „eTwinning pre budúcich učiteľov“ dokonalým príkladom toho, ako môže eTwinning pomôcť pri rozvoji nových generácií učiteľov.


Prínos eTwinning vo vzdelávaní budúcich učiteľov má tieto výhody:

 

  • objavovanie a realizácia projektového vyučovania a multidisciplinárnej práce,
  • rozvoj IKT a jazykových zručností,
  • európske, medzinárodné a medzikultúrne skúsenosti,
  • rozvoj odborných zručností (projektový manažment, stanovovanie cieľov, plánovanie, tímová práca),
  • uvažovanie o odborných postupoch, výmeny s učiteľmi z iných vzdelávacích systémov.

 

Ako sa zúčastniť


Modely na zavedenie eTwinning sa líšia v závislosti od krajiny a inštitúcie, no zahŕňajú dve hlavné aktivity:

 

  1. zahrnutie modulu „Úvod do eTwinning“ do osnov vzdelávania budúcich učiteľov,
  2. vytváranie malých spoločných projektov eTwinning pre pedagógov alebo študentov učiteľstva (na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni) alebo malých projektov eTwinning so žiakmi, keď sú študenti učiteľstva na praxi v školách.

 

Národné podporné organizácie eTwinning (NSO) poskytujú inštitúciám vzdelávania budúcich učiteľov odbornú prípravu, technickú podporu a pomoc pri spájaní inštitúcií so študentmi v iných krajinách.


Na zhromažďovanie informácií o spôsoboch účasti majú inštitúcie vzdelávania budúcich učiteľov (pedagógovia aj študenti učiteľstva) k dispozícii skupiny eTwinning, rôzne modely, príklady aktivít vzdelávania budúcich učiteľov, ukážky prezentácií a fórum na vyhľadávanie partnerov.


Ako sa zapojiť


Táto oblasť eTwinning je obmedzená pre limitovaný  počet inštitúcií, ktoré musia mať formálnu dohodu s NSO svojej krajiny. Ak ste študent učiteľstva alebo vzdelávate budúcich učiteľov a chceli by ste sa dozvedieť viac, obráťte sa na vašu NSO.