Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning for Fremtidens Lærere

eTwinning omfatter også en konference for læreruddannelsen (ITE) som en stradegi for at nå ud til og engagere fremtidige lærere.
Smiling people in a group

Et stigende antal eksempler viser, at en introduktion til eTwinning på læreruddannelsen er meget værdifuld for de studerende og deres institutioner. Den praktiske anvendelse af det 21. århundredes færdigheder til brug ved deltagelse i internationale samarbejdsprojekter med aktiviteter der vedrører ‘eTwinning for Fremtidens Lærere’, er et perfekt eksempel på, hvordan eTwinning kan støtte udviklingen af nye generationer af lærere.

eTwinnings deltagelse i læreruddannelsen medfører følgende fordele:


 

  • afdækker og implementerer projektundervisning og tværfaglig undervisning,
  • udvikler IKT og sprogfærdigheder,
  • giver europæiske, internationale og interkulturelle erfaringer,
  • udvikler professionelle færdigheder (projektstyring, målrettethed, planlægning og teamwork),
  • giver overvejelser over professionel praksis, udveksling med lærere fra andre uddannelsessystemer.

 

Hvordan deltager man

 

Modeler for hvordan eTwinning introduceres varierer alt efter land og institution men omfatter to hovedaktiviteter:
 

 

  1. ndføjelse af et ‘Introduktion til eTwinning’ modul i pensum på læreruddannelsen,
  2. oprettelse af små eTwinning-samarbejdsprojekter for lærere og studerende på læreruddannelsen (på lokalt, nationalt og internationalt niveau), eller små eTwinning-projekter med elever når de lærerstuderende er i praktik på skoler.

 

eTwinnings nationale support organisationer (NSOer) forsyner institutioner for læreruddannelsen med uddannelsemateriale, teknisk support og støtte til at skabe kontakt mellem institutioner og studerende i andre lande.

 

Med henblik på at indsamle oplysninger om forskellige muligheder for deltagelse, har institutioner med læreruddannelse (både undervisere og studerende) eTwinning-grupper, forskellige modeller, eksempler på undervisningsaktiviteter og et katalog med præsentationer og et partnersøgnings forum til rådighed.
 

Hvordan melder man sig til
 

Dette område i eTwinning har kun plads til et begrænset antal institutioner, som skal have indgået en formel aftale med deres lands NSO. Hvis du er lærerstuderende eller underviser på læreruddannelsen og du ønsker at vide mere, så tag kontakt til din NSO.