Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning pentru viitorii profesori

eTwinning folosește formarea inițială a profesorilor (ITE) ca strategie de extindere a orizontului său și de implicare a viitorilor profesori. Un număr tot mai mare de exemple demonstrează că introducerea eTwinning în formarea viitorilor profesorilor se dovedește un demers foarte valoros atât pentru ei, cât și pentru instituțiile lor.
Smiling people in a group

De la aplicarea competențelor specifice secolului al XXI-lea într-o manieră practică la participarea la proiecte de colaborare internaționale, activitățile aferente secțiunii „eTwinning pentru viitorii profesori” ilustrează perfect maniera în care eTwinning poate contribui la formarea noilor generații de profesori.


Contribuția eTwinning la formarea inițială a profesorilor are următoarele beneficii:

 

  • descoperirea și implementarea predării bazate pe proiecte și a muncii multidisciplinare;
  • dezvoltarea competențelor TIC și lingvistice;
  • experiențe europene, internaționale și interculturale;
  • dezvoltarea competențelor profesionale (managementul proiectelor, stabilirea obiectivelor, planificare, muncă în echipă),
  • reflecție asupra practicilor profesionale; schimburi cu profesori din alte sisteme de învățământ.

 

Cum puteți participa


Modelele de a introduce eTwinning variază de la țară la țară, însă presupun două activități principale:

 

  1. integrarea unui modul „Introducere în eTwinning” în curriculumul de formare inițială a profesorilor;
  2. crearea de mici proiecte eTwinning de colaborare destinate formatorilor și/sau viitorilor profesori (la nivel local, național și internațional) sau de mici proiecte eTwinning cu elevi, atunci când viitorii profesori participă la stagii în școli.

 

Organizațiile naționale de asistență eTwinning (ONA) asigură instituțiilor de formare inițială a profesorilor formare, sprijin tehnic și asistență în vederea conectării instituțiilor cu elevi din alte țări.


Pentru a dobândi informații despre modalitățile de participare, instituțiile de formare inițială a profesorilor (atât formatorii, cât și viitorii profesori) au la dispoziție grupuri eTwinning, diferite modele, exemple de activități de formare inițială, o galerie cu prezentări și un forum de căutare parteneri.


Cum vă puteți înscrie


Accesul la această secțiune a eTwinning este limitat la un număr de instituții, care trebuie să dețină un acord formal cu ONA din țara lor. Dacă sunteți formator sau viitor profesor și doriți să aflați mai multe, vă rugăm să contactați organizația de asistență din țara dumneavoastră.