Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning för blivande lärare

eTwinning omfattar grundläggande lärarutbildning (ITE) som en strategi för att utvidga räckvidden och få med blivande lärare. Fler och fler exempel visar att införandet av eTwinning i utbildningen av lärarkandidater är mycket värdefullt för dem och institutionerna.
Smiling people in a group

Allt från att i praktiken tillämpa 2000-talets färdigheter till att delta i internationella samarbetsprojekt är aktiviteterna i samband med ”eTwinning för blivande lärare” ett utmärkt exempel på hur eTwinning kan bidra till utvecklingen av nya generationer lärare.


Bidraget från eTwinning till den grundläggande lärarutbildningen har följande fördelar:

 

  • upptäcka och genomföra projektundervisning och ämnesövergripande arbete
  • utveckla färdigheter i IKT och språk
  • europeiska, internationella och interkulturella erfarenheter
  • utveckla yrkeskompetens (projekthantering, fastställa mål, planering, lagarbete)
  • reflektera över yrkespraxis, utbyte med lärare inom andra utbildningssystem.

 

Hur man deltar


Modellerna för att införa eTwinning varierar beroende på land och institution men omfattar två huvudsakliga verksamheter:

 

  1. en ”Introduktion till eTwinning”-modul i läroplanen för den grundläggande lärarutbildningen
  2. skapa små gemensamma eTwinning-projekt för lärarutbildare och/eller lärarkandidater (på lokal, nationell och internationell nivå) eller små eTwinning-projekt med eleverna när lärarkandidaterna praktiserar i skolor.

 

De nationella eTwinning-stödorganisationerna (NSO) erbjuder institutionerna för grundläggande lärarutbildning teknisk support och hjälp för att institutionerna ska få kontakt med studerande i andra länder.


För att få information om sätt att delta har institutioner för grundläggande lärarutbildning (både handledare och lärarkandidater) eTwinning-grupper, olika slags modeller, exempel på aktiviteter för grundläggande lärarutbildning och olika slags presentationer och ett forum för att hitta partner till sitt förfogande.


Hur man går med


Detta område på eTwinning är endast för ett begränsat antal institutioner som måste ha ett formellt avtal med sitt lands NSO. Lärarkandidater eller lärarutbildare som vill veta mer kan kontakta sin NSO.