Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning dla przyszłych nauczycieli

eTwinning udziela się w kształceniu wstępnym nauczycieli w ramach strategii poszerzania zasięgu i włączania przyszłych nauczycieli. Coraz liczniejsze przykłady dowodzą, że wprowadzanie eTwinningu w proces kształcenia przyszłych nauczycieli jest niezwykle cenne dla nich samych i dla instytucji, w których się kształcą.
Smiling people in a group

Od korzystania z umiejętności XXI wieku w praktyce po udział w międzynarodowych projektach współpracy, działania związane z „eTwinningiem dla przyszłych nauczycieli” stanowią doskonały przykład wkładu, jaki eTwinning może wnieść w kształtowanie kolejnych pokoleń nauczycieli.


Włączanie eTwinningu w kształcenie wstępne nauczycieli zapewnia następujące korzyści:

 

  • Odkrywanie i wprowadzanie nauczania projektowego i pracy multidyscyplinarnej,
  • Doskonalenie umiejętności informatycznych i językowych,
  • Zdobywanie doświadczenia w wymiarze europejskim, międzynarodowym i międzykulturowym,
  • Doskonalenie umiejętności zawodowych (prowadzenie projektu, określanie celów, planowanie, praca zespołowa),
  • Możliwość refleksji nad praktyką zawodową i udziału w wymianach z nauczycielami z innych systemów edukacyjnych.

 

Udział


Modele wprowadzania eTwinningu różnią się w zależności od kraju i instytucji, obejmują jednak dwa główne działania:

 

  1. Umieszczenie w programie kształcenia wstępnego nauczycieli modułu „Wprowadzenie do eTwinningu”,
  2. Tworzenie zakrojonych na niewielką skalę projektów współpracy eTwinning dla osób kształcących nauczycieli lub studentów kierunków nauczycielskich (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) lub prowadzenie zakrojonych na niewielką skalę projektów eTwinning z uczniami podczas praktyk nauczycielskich.

 

Krajowe Biura eTwinning zapewniają instytucjom kształcenia wstępnego nauczycieli szkolenie, wsparcie techniczne i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z uczniami z innych krajów.


By pozyskiwać informacje na temat możliwości udziału, instytucje kształcenia wstępnego nauczycieli (zarówno edukatorzy, jak i przyszli nauczyciele) mogą korzystać z dedykowanych grup eTwinning, różnych modeli, przykładów działań przeznaczonych dla kształcenia wstępnego nauczycieli, przykładowych prezentacji i forum umożliwiającego wyszukiwanie partnerów.


Jak dołączyć


Prezentowany obszar eTwinningu jest zastrzeżony dla ograniczonej liczby instytucji muszących zawrzeć formalną umowę z Krajowym Biurem eTwinning. Jeżeli jesteś studentem kierunku nauczycielskiego lub osobą kształcącą nauczycieli i chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się ze swoim Krajowym Biurem eTwinning.