Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning topošajiem skolotājiem

eTwinning ietver skolotāju sākotnējo izglītību kā stratēģiju savas ietekmes paplašināšanai un topošo skolotāju iesaistīšanai. Arvien vairāk piemēru apliecina, ka eTwinning ieviešana topošo skolotāju izglītībā ir ļoti vērtīga gan viņiem, gan viņu iestādēm.
Smiling people in a group

No 21. gadsimta prasmju praktiskas izmantošanas līdz dalībai starptautiskos sadarbības projektos ar “eTwinning topošajiem skolotājiem” saistītās darbības ir lielisks piemērs tam, kā eTwinning var palīdzēt veidot jaunās skolotāju paaudzes.


eTwinning ieguldījums skolotāju sākotnējā izglītībā sniedz šādus ieguvumus:

 

  • projektu mācīšanas un daudznozaru darba atklāšana un īstenošana;
  • IKT un valodu prasmju veidošana;
  • Eiropas, starptautiska un starpkultūru pieredze;
  • profesionālo prasmju (projektu vadība, mērķu noteikšana, plānošana, komandas darbs) veidošana;
  • pārdomas par profesionālajām prasmēm, informācijas un viedokļu apmaiņa ar skolotājiem no citām izglītības sistēmām.

 

Kā piedalīties


Modeļi eTwinning ieviešanai katrā valstī un iestādē atšķiras, taču tie ietver divas galvenās darbības:

 

  1. “Ievada eTwinning” moduļa iekļaušanu skolotāju sākotnējās izglītības programmā;
  2. mazu eTwinning sadarbības projektu izveidi skolotāju pedagogiem un/vai topošajiem skolotājiem (vietējā, valsts un starptautiskā līmenī) vai nelielu eTwinning projektu izveidi ar skolēniem, kad topošie skolotāji ir praksē skolās.

 

eTwinning nacionālās atbalsta organizācijas sniedz skolotāju sākotnējās izglītības iestādēm apmācības, tehnisko atbalstu un palīdzību, savienojot iestādes ar audzēkņiem citās valstīs.


Lai apkopotu informāciju par līdzdalības iespējām, skolotāju sākotnējās izglītības iestādēm (gan pedagogiem, gan topošajiem skolotājiem) ir pieejamas eTwinning grupas, dažādi modeļi, skolotāju sākotnējās izglītības darbību piemēri, prezentācijas un forums partneru atrašanai.


Kā pievienoties


Šai eTwinning telpai var piekļūt tikai ierobežots skaits iestāžu, kurām ir nepieciešama oficiāla vienošanās ar nacionālo atbalsta organizāciju savā valstī. Ja jūs esat topošais skolotājs vai skolotāju pedagogs un vēlaties uzzināt vairāk, sazinieties ar nacionālo atbalsta organizāciju.