Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning за бъдещи учители

eTwinning включва първоначална подготовка на учителите (ППУ) като стратегия за разширяване на обхвата си и ангажиране на бъдещите учители.
Smiling people in a group

Все по-голям брой примери показват, че въвеждането на eTwinning в обучението на студентите по педагогика е много ценно за тях и техните институции. От практическо прилагане на уменията на 21-ви век до участие в международни проекти за сътрудничество – дейностите, свързани с „eTwinning за бъдещи учители“, са отличен пример за това как eTwinning може да подпомогне развитието на новите поколения учители.

 

Приносът на eTwinning в първоначалната подготовка на учителите има следните предимства:

 

  • откриване и прилагане на обучение по проекти и мултидисциплинарна работа,
  • развиване на умения в областта на ИКТ и езикови умения,
  • европейски, международен и междукултурен опит,
  • развиване на професионални умения (управление на проекти, поставяне на цели, планиране, работа в екип),
  • обмисляне на професионални практики; обмен с учители от други образователни системи.

 

Как да участвате

 

Моделите за въвеждане на eTwinning са различни във всяка страна и институция, но включват две основни дейности:


 

  1. включване на модул „Въведение в eTwinning“ в учебната програма за първоначална подготовка на учителите,
  2. създаване на малки съвместни eTwinning проекти за преподаватели и/или студенти по педагогика (на местно, национално и международно равнище) или малки eTwinning проекти с ученици, когато студентите по педагогика са на стаж в училище.

 

Националните звена за координация на eTwinning (НЗК) предоставят на институциите за първоначална подготовка на учителите обучение, техническа подкрепа и съдействие за свързване на институциите с ученици в други държави.

 

За да съберат информация за начините на участие, институциите за първоначална подготовка на учителите (както преподаватели, така и студенти по педагогика) разполагат с eTwinning групи, различни модели, примери за дейности в областта на ППУ, примери с презентации и форум за намиране на партньори.

 

Как да се присъедините
 

Това пространство на eTwinning е ограничено за лимитиран брой институции, които трябва да имат официално споразумение с НЗК на своята страна. Ако сте студент или преподавател по педагогика и искате да научите повече, моля, свържете се с вашето НЗК.