Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning za buduće učitelje

eTwinning uključuje početno obrazovanje učitelja (ITE) kao strategiju za proširenje svog dosega i poticanje sudjelovanja budućih učitelja. Sve veći broj primjera pokazuje da je uvođenje eTwinninga u obrazovanje budućih učitelja vrijedno kako za njih, tako i za ustanove u kojima se oni obrazuju.
Smiling people in a group

Od praktične primjene vještina 21. stoljeća do sudjelovanja u međunarodnim, suradničkim projektima, aktivnosti u vezi s „eTwinningom za buduće učitelje“ savršen su primjer kako eTwinning može pridonijeti napretku nove generacije učitelja.


Doprinos eTwinninga početnom obrazovanju učitelja ima sljedeće prednosti:

 

  • otkrivanje i provedba projektne nastave i multidisciplinarnog rada,
  • razvoj IKT-a i znanja jezika,
  • europska, međunarodna i međukulturna iskustva,
  • razvoj profesionalnih vještina (upravljanje projektima, postavljanje ciljeva, planiranje, grupni rad)
  • osvrt na profesionalnu praksu; razmjena iskustva s učiteljima iz ostalih obrazovnih sustava.

 

Kako sudjelovati


Modeli za uvođenje eTwinninga razlikuju se ovisno o državi i instituciji koja ih provodi, no uključuju dvije glavne aktivnosti:

 

  1. uvođenje modula „Uvod u eTwinning“ u plan i program početnog obrazovanja učitelja,
  2. pokretanje malih suradničkih eTwinning projekata za edukatore učitelja i/ili buduće učitelje (na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini) ili malih eTwinningovih projekata u koje su uključeni učenici kad su budući učitelji na stručnoj praksi.

 

eTwinningove nacionalne službe za podršku (NSO-ovi) pružaju osposobljavanje, tehničku podršku i potporu u povezivanju sa studentima iz drugih država ustanovama za početno obrazovanje učitelja.


Kako bi prikupile informacije o načinima sudjelovanja, ustanove za početno obrazovanje učitelja (edukatora i budućih učitelja) imaju na raspolaganju eTwinning grupe, različite modele, primjere aktivnosti za početno obrazovanje učitelja, primjere prezentacija i forum za traženje partnera.


Kako se pridružiti


Ovom dijelu eTwinninga može pristupiti ograničen broj ustanova koje moraju imati službenu suglasnost nacionalne službe za podršku. Ako ste budući učitelj ili edukator učitelja i želite saznati više, molimo da se obratite svojoj nacionalnoj službi za podršku.