Skip to main content
European School Education Platform

L-eTwinning għall-Għalliema tal-Futur

L-eTwinning jinvolvi edukazzjoni inizjali tal-għalliema (ITE) bħala strateġija biex jespandi l-firxa tiegħu u jinvolvi għalliema futuri. Għadd dejjem jikber ta’ eżempji juru li l-introduzzjoni tal-eTwinning fl-edukazzjoni tal-għalliema tal-istudenti hija ta’ valur kbir għalihom u għall-istituzzjonijiet tagħhom.
Smiling people in a group

Minn prattikament l-applikazzjoni tal-ħiliet tas-seklu 21 sal-involviment fi proġetti internazzjonali u kollaborattivi, l-attivitajiet relatati mal-“eTwinning għall-Għalliema tal-Futur” huma eżempju perfett ta’ kif l-eTwinning jista’ jgħin fl-iżvilupp ta’ ġenerazzjonijiet ġodda ta’ għalliema.


Il-kontribuzzjoni tal-eTwinning fl-edukazzjoni inizjali tal-għalliema għandha l-benefiċċji li ġejjin:

 

  • l-iskoperta u l-implimentazzjoni ta’ tagħlim ta’ proġetti u xogħol multidixxiplinarju,
  • l-iżvilupp ta’ ħiliet fl-ICT u l-lingwi,
  • Esperjenzi Ewropej, internazzjonali u interkulturali,
  • L-iżvilupp ta’ ħiliet professjonali (ġestjoni tal-proġetti, stabbiliment ta’ miri, ippjanar, ħidma f’timijiet),
  • riflessjoni dwar il-prattiki professjonali; skambji ma’ għalliema minn sistemi edukattivi oħra.

 

Kif tipparteċipa


Mudelli biex trintoduċi l-eTwinning ivarjaw skont il-pajjiż u istituzzjoni imma jinkludu żewġ attivitajiet ewlenin:

 

  1. l-inklużjoni ta’ modulu ta’ “Introduzzjoni għall-eTwinning” fil-kurrikulu inizjali tal-edukazzjoni tal-għalliema,
  2. il-ħolqien ta’ proġetti kollaborattivi żgħar tal-eTwinning għall-edukaturi tal-għalliema u/jew l-għalliema studenti (fil-livell lokali, nazzjonali u internazzjonali), jew proġetti żgħar tal-eTwinning mal-istudenti meta l-għalliema tal-istudenti jkunu fuq kollokamenti fl-iskejjel.

 

L-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ nazzjonali tal-eTwinning (NSOs) jipprovdu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema b’taħriġ, appoġġ tekniku u assistenza fil-konnessjoni tal-istituzzjonijiet ma’ studenti f’pajjiżi oħra.


Biex jiġbru informazzjoni dwar modi ta’ parteċipazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema (kemm l-edukaturi kif ukoll l-għalliema tal-istudenti) għandhom gruppi tal-eTwinning, mudelli differenti, eżempji ta’ attivitajiet tal-ITE, vetrina ta’ preżentazzjonijiet u forum ta’ sejbien ta’ sħab għad-dispożizzjoni tagħhom.


Kif tissieħeb


Dan il-qasam tal-eTwinning huwa ristrett għal numru limitat ta’ istituzzjonijiet, li għandu jkollhom ftehim formali mal-NSO ta’ pajjiżhom. Jekk inti għalliem student jew edukatur tal-għalliema u tixtieq tkun taf aktar, ikkuntattja l-NSO tiegħek.