Skip to main content
European School Education Platform

„eTwinning“ būsimiems mokytojams

Programa „eTwinning“ apima ir pirminį mokytojų rengimą, kaip strategiją, skirtą išplėsti programos pasiekiamumą bei įtraukti būsimus mokytojus. Vis daugiau pavyzdžių rodo, kad dalyvavimas programoje „eTwinning“ yra naudingas ir pedagogikos studentams, ir jų ugdymo įstaigoms.
Smiling people in a group

Būsimų mokytojų dalyvavimas programos „eTwinning“ veiklose – nuo praktinio 21-ojo amžiaus įgūdžių taikymo iki įsitraukimo į tarptautinius bendradarbiavimo projektus – yra puikus pavyzdys, kaip „eTwinning“ gali padėti naujoms mokytojų kartoms tobulėti.


Programos „eTwinning“ indėlis į pirminį mokytojų rengimą pasižymi šiais privalumais:

 

  • susipažinimas su projektiniu mokymu bei integruotomis veiklomis ir jų įgyvendinimas,
  • IRT ir kalbinių įgūdžių lavinimas,
  • europinė, tarptautinė ir tarpkultūrinė patirtys,
  • profesinių įgūdžių (projektų valdymo, tikslų kėlimo, planavimo, komandinio darbo) lavinimas,
  • profesinės veiklos įsivertinimas; mainai su kitų švietimo sistemų mokytojais.

 

Kaip dalyvauti


Programos „eTwinning“ pristatymo modeliai skiriasi priklausomai nuo šalies ir institucijos, tačiau apima dvi pagrindines veiklas:

 

  1. į pradinio mokytojų rengimo programą įtraukiamas modulis „Įvadas į programą „eTwinning“,
  2. kuriami maži „eTwinning“ bendradarbiavimo projektai mokytojų rengėjams ir (arba) pedagogikos studentams (vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu) arba maži „eTwinning“ projektai su mokiniais, kai pedagogikos studentai mokyklose atlieka praktiką.

 

Programos „eTwinning“ nacionalinės paramos organizacijos (NPO) organizuoja mokymus pirminio mokytojų rengimo įstaigoms, teikia techninę pagalbą ir padeda užmegzti ryšius su kitų šalių studentais.


Siekiant surinkti informaciją apie dalyvavimo būdus, pirminio mokytojų rengimo institucijoms (tiek dėstytojams, tiek pedagogikos studentams) skirtos „eTwinning“ grupės, įvairūs modeliai, pirminio mokytojų rengimo veiklų pavyzdžiai, pristatymų galerija ir partnerių paieškos forumas.


Kaip prisijungti


Ši „eTwinning“ skiltis skirta ribotam skaičiui institucijų, kurios privalo turėti oficialų susitarimą su savo šalies NPO. Jei esate pedagogikos studentas arba mokytojų rengėjas ir norite sužinoti daugiau, susisiekite su savo NPO.