Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning for Future Teachers

eTwinning hõlmab õpetajate põhikoolitust kui strateegiat selle haarde laiendamiseks ja tulevaste pedagoogide kaasamiseks. Üha rohkem näiteid annab tunnistust sellest, et eTwinningu juurutamine õpetajakoolitusse on neile ja nende institutsioonidele väga vajalik.
Smiling people in a group

Alates 21. sajandi oskuste praktilisest rakendamisest kuni rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseni on programmiga eTwinning for Future Teachers („eTwinning tulevastele õpetajatele“) seotud tegevused suurepärane näide sellest, kuidas eTwinning võib aidata kaasa uute õpetajate põlvkonna arengule.

 

eTwinningu panus õpetajate põhikoolitusse:

 

  • projektõppe ja valdkondadevahelise töö avastamine ning elluviimine;
  • IKT ja keeleoskuse arendamine;
  • Euroopa, rahvusvahelised ja kultuuridevahelised kogemused;
  • kutseoskuste arendamine (projektijuhtimine, eesmärkide seadmine, planeerimine, meeskonnatöö);
  • kutsetegevuse kajastamine; vahetused teiste haridussüsteemide õpetajatega.

 

Kuidas osaleda

 

eTwinningu tutvustamise mudelid on riigiti ja asutuseti erinevad, kuid hõlmavad kahte põhitegevust:
 

 

  1. mooduli „Sissejuhatus eTwinningusse“ lisamine õpetajate põhikoolituse õppekavva;
  2. väikeste eTwinningu koostööprojektide loomine õpetajate koolitajatele ja/või õpetajakoolituse üliõpilastele (kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil) või väikeste eTwinningu projektide loomine õpilastega, kui õpetajakoolituse üliõpilased on koolipraktikal.

 

eTwinningu riiklikud tugiorganisatsioonid (NSOd) pakuvad õpetajate põhikoolituse asutustele koolitust, tehnilist tuge ja abi asutuste õpilaste ühendamisel teiste riikide õpilastega.

 

Osalemisviiside kohta teabe kogumiseks on õpetajate põhikoolituse asutustel (nii koolitajatel kui ka õppuritel) olemas eTwinningu grupid, eri mudelid, põhikoolituse tegevuste näited, esitluste tutvustus ja partnerite otsimise foorum.
 

Kuidas liituda

 

See eTwinningu valdkond on piiratud arvu institutsioonidega, millel peab olema ametlik leping oma riikliku organisatsiooniga. Kui olete üliõpilane või õpetajate koolitaja ja soovite saada lisateavet, võtke ühendust NSOga.