Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning za bodoče učitelje

Program eTwinning se kot eno od strategij za povečanje svojega dosega, s katerim želi vključiti bodoče učitelje, poslužuje začetnega izobraževanja učiteljev (initial teacher education – ITE). Vedno večje število primerov dokazuje, da je uvajanje programa eTwinning v izobraževanje bodočih učiteljev zelo dragoceno tako za njih kot za ustanove, kjer se izobražujejo.
Smiling people in a group

Od praktične uporabe veščine 21. stoletja do vključevanja v mednarodnih skupnih projektih, dejavnosti pobude »eTwinning za bodoče učitelje« so odličen primer, kako lahko eTwinning pomaga pri razvoju novih generacij učiteljev.


Prispevek programa eTwinning na področju začetnega izobraževanja učiteljev prinaša naslednje koristi:

 

  • odkrivanje in izvajanje projektnega učenja ter multidisciplinarnega dela,
  • razvoj veščin na področju IKT,
  • pridobivanje evropskih, mednarodnih in medkulturnih izkušenj,
  • razvoj poklicnih veščin (vodenje projektov, postavljanje ciljev, načrtovanje, timsko delo),
  • preučevanje poklicnih praks; izmenjava izkušenj z učitelji iz drugih izobraževalnih sistemov.

 

Kako sodelovati?


Obstajajo različni način, kako program eTwinning predstaviti bodočim učiteljem, ki so si od države do države ter od ustanove do ustanove različni. Kljub temu vsi zajemajo dve osrednji dejavnosti:

 

  1. vključitev modula »Predstavitev eTwinninga« kot del učnega načrta za začetno izobraževanje učiteljev,
  2. ustvarjanje manjših skupnih projektov eTwinning za pedagoge, ki izobražujejo učitelje, in/ali bodoče učitelje (na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni), ali manjših projektov eTwinning v sodelovanju z učenci na šolah, kjer bodoči učitelji izvajajo pedagoško prakso.

 

Nacionalne svetovalne organizacije za eTwinning (NSO) zagotavljajo ustanovam za začetno izobraževanje učiteljev usposabljanja, tehnično podporo in pomoč pri povezovanju ustanov s študenti iz drugih držav.


Za namene zbiranja informacij o možnih načinih sodelovanja so ustanovam za začetno izobraževanje učiteljev (tako pedagogom, ki izobražujejo učitelje, in bodočim učiteljem) na voljo skupine eTwinning, različni modeli, primeri dejavnosti za začetno izobraževanje učiteljev, zbirka predstavitev in forum za iskanje partnerjev.


Kako se pridružiti?


To področje eTwinninga je omejeno na manjše število ustanov, ki imajo v svoji državi z nacionalno svetovalno organizacijo sklenjen uraden sporazum. Če ste bodoči učitelj ali pedagog, ki izobražuje učitelje, in si želite izvedeti več o možnostih sodelovanja, vas naprošamo, da stopite v stik s svojo nacionalno svetovalno organizacijo.