Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning a jövő pedagógusaiért

Az eTwinning program hatókörének kiterjesztése érdekében a pedagógus alapképzést nyújtó intézményekkel is együttműködést folytat, ezzel a pedagógus pályára készülő hallgatókat is bevonja az eTwinning tevékenységekbe. Folyamatosan nő azon gyakorlati példák száma, amelyek bizonyítják, hogy az eTwinning beillesztése a pedagógus alapképzésbe jelentős előnyökkel jár mind a hallgatók, mind a pedagógusképző intézmények számára.
Smiling people in a group

Mivel az „eTwinning a jövő pedagógusaiért” lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a gyakorlatban hasznosítsák 21. századi készségeiket és nemzetközi együttműködési projektekben vegyenek részt, ez a tevékenységi terület tökéletes példát nyújt arra, hogy milyen módon járulhat hozzá az eTwinning a pedagógusok új generációjának szakmai fejlődéséhez.


Az eTwinningnek a pedagógus alapképzésbe való beillesztésének köszönhetően a hallgatók:

 

  • megismerik, illetve a gyakorlatban is megtapasztalják a projekt alapú és a multidiszciplináris tanítást;
  • fejlesztik idegen nyelvi- és IKT-készségeiket;
  • európai, nemzetközi és interkulturális tapasztalatokat szereznek;
  • fejlesztik szakmai készségeiket (projektmenedzsment, célok meghatározása, tervezés, csapatmunka);
  • reflektív vizsgálat alá vethetik szakmai munkájukat; interakciókat folytathatnak más oktatási rendszerekben dolgozó pedagógusokkal.

 

Hogyan lehet részt venni a kezdeményezésben?


Országonként és intézményenként változó, hogy milyen módon lehet beilleszteni az eTwinning programot a pedagógus alapképzésbe, azonban általánosságban elmondható, hogy ennek két fő eleme a következő:

 

  1. A pedagógusképző intézmény beilleszt az alapképzés tantervébe egy „Bevezetés az eTwinning programba” témájú tanegységet.
  2. A pedagógusképző intézmény oktatói és/vagy pedagógushallgatói végrehajtanak több kisebb léptékű (helyi, nemzeti vagy nemzetközi szintű) együttműködési projektet; vagy: a pedagógushallgatók iskolai pedagógiai gyakorlatuk keretében diákjaikkal hajtanak végre kisebb léptékű eTwinning projekteket.

 

Az eTwinning nemzeti szolgáltató szervezetei (National Support Organisations ‒ NSO) képzésekkel, illetve általános és technikai jellegű támogatással segítik a pedagógus alapképzést nyújtó intézményeket és hallgatóikat a külföldi intézményekkel és azok hallgatóival folytatott kapcsolattartásban.


Amennyiben szeretnének részletesebben is tájékozódni a kezdeményezés iránt, a pedagógus alapképzést nyújtó intézmények oktatói és hallgatói egyaránt csatlakozhatnak releváns eTwinning csoportokhoz és egy partnerkereső fórumhoz is hozzáférést nyernek, ahol érdeklődhetnek a részvétel módjairól, de különböző modellekből, gyakorlati példákból és változatos prezentációkból is nyerhetnek információkat.


Hogyan lehet csatlakozni?


Az „eTwinning a jövő pedagógusaiért” tevékenységi körben csak korlátozott számú intézmény vehet részt. Ezen intézményeknek hivatalos megállapodást kell kötnie az országukban működő nemzeti szolgáltató szervezettel. Amennyiben Ön pedagógushallgató, vagy a pedagógus alapképzésben részt vevő oktató, és szeretne többet is megtudni erről a kezdeményezésről, kérjük, lépjen kapcsolatba országa nemzeti szolgáltató szervezetével.