Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning tuleville opettajille

eTwinningissä huomioidaan opettajankoulutus keinona tavoittaa entistä enemmän tulevia opettajia ja osallistaa heitä. Koko ajan saadaan lisää näyttöä siitä, että eTwinningin ottaminen käyttöön opettajaopiskelijoiden koulutuksessa on erittäin hyödyllistä opiskelijoille ja heidän oppilaitoksilleen.
Smiling people in a group

Olipa kyse 2000-luvun taitojen soveltamisesta käytäntöön tai osallistumisesta kansainvälisiin yhteistoiminnallisiin projekteihin, yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa on täydellinen esimerkki siitä, miten eTwinning voi auttaa uuden sukupolven opettajien kehittämisessä.


eTwinningin nivomisesta opettajankoulutukseen on seuraavia hyötyjä:

 

  • projektiopetukseen ja monioppiaineiseen työskentelyyn tutustuminen ja niiden toteuttaminen
  • TVT-osaamisen ja kielitaidon kehittäminen
  • eurooppalaisen, kansainvälisen ja kulttuurien välisen kokemuksen hankkiminen
  • ammattitaidon kehittäminen (projektinhallinta, tavoitteiden asettaminen, suunnittelu, tiimityö)
  • ammatillisten käytänteiden reflektointi (ajatustenvaihto muissa koulutusjärjestelmissä toimivien opettajien kanssa).

 

Osallistuminen


Mallit eTwinningin käytöönottoon vaihtelevat maan ja oppilaitoksen mukaan, mutta niihin sisältyy kaksi keskeistä asiaa:

 

  1. Johdanto eTwinningiin -moduulin sisällyttäminen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan
  2. pienten yhteistoiminnallisten eTwinning-projektien luominen opettajankouluttajille ja/tai opettajaopiskelijoille (paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla) tai pienten eTwinning-projektien toteuttaminen oppilaiden kanssa, kun opettajaopiskelijat ovat harjoittelujaksolla kouluissa.

 

eTwinningin kansalliset tukiorganisaatiot (NSO) tarjoavat opettajankoulutuslaitoksille koulutusta ja teknistä tukea sekä auttavat laitoksia yhteyksien luomisessa muiden maiden opettajaopiskelijoihin.


Jotta saataisiin kerättyä tietoa osallistumistavoista, opettajankoulutuslaitoksilla (sekä opettajankouluttajilla että opettajaopiskelijoilla) on käytettävissään eTwinning-ryhmiä, erilaisia malleja, esimerkkejä opettajankoulutuslaitosten toiminnasta, esityksiä ja kumppaninhakufoorumi.


Liittyminen


Tämä eTwinningin osio on tarkoitettu vain rajatulle joukolle opettajankoulutuslaitoksia, joilla on oltava virallinen sopimus maansa kansallisen tukiorganisaation kanssa. Jos olet opettajaopiskelija tai opettajankouluttaja ja haluaisit kuulla tästä lisää, ota yhteyttä oman maasi tukiorganisaatioon.